Webinars

Hieronder vind je het overzicht van de afgelopen en komende webinars.

2019

 

24/01/2019

Webinar 'De nieuwe prospectuswet: implicaties voor coöperaties'

 

Sinds 21 juli 2018 kunnen de meeste Belgische ondernemingen gemakkelijker toegang krijgen tot risicokapitaal. De regels rond de prospectuswet werden versoepeld onder impuls van een Europese verordening. Maar wat betekent deze nieuwe regelgeving voor erkende coöperatieve vennootschappen? Spreker: Lieve Jacobs, Cera.

Dit webinar ging door op 24 januari 2019.

Interesse? Bestel de replay-link via info@coopkracht.org!
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro.

21/02/2019

Webinar 'Verbindend digitaal vergaderen'

 

Binnen organisaties is de gangbare vergadercultuur heel erg bepalend voor de hele werkcultuur. Vaak blijkt dat bij veranderende omstandigheden de vergadergewoontes vastgeroest zijn. Het is niet vanzelfsprekend om andere manieren van vergaderen te implementeren, maar in feite is het ook niet moeilijk. Het is gewoon ‘anders’. Digitaal vergaderen wordt nog weinig toegepast, ondanks alle beschikbare en zelfs makkelijke online technieken. Uiteraard is noodzakelijk om vooraf enkele nieuwe afspraken te maken. Dit is wat ons zal leiden in dit webinar: Hoe een succesvolle, verbindende, digitale vergadering organiseren?

We delen vanuit onze ervaringen en er is ook ruimte om vragen te stellen. Na dit webinar heb je vast en zeker een aantal praktische tips en concrete eerste stappen die je dadelijk kan toepassen. Meer info.

Spreker: Ilona Piron en Ivo Bols, Percolab Belgium cvba
Tijdstip: donderdag 21 februari van 12u30 tot 13u30 
Interesse? 
Schrijf je in via info@coopkracht.org!
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro.

14/03/2019

Webinar 'Het verplichte UBO-register voor coöperaties'

 

Coöperaties moeten de Uiteindelijk Begunstigde (UBO) van de coöperatie registeren tegen 30 maart 2019! Anders dreigen boetes van 250 tot 50.000 euro.
Vorig jaar sloeg men ons van alle klanten om de oren met de GDPR-wetgeving. Maar in 2018 werd de Europese regelgeving aangaande het UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register eveneens van kracht. Het niet naleven van deze regel kan u 250 tot 50.000 euro boete opleveren. En het gaat wel degelijk om u en niet om uw coöperatie. De bestuurders worden aansprakelijk gesteld voor het niet naleven. De deadline van 30 maart 2019 om u in regel te stellen komt steeds dichter bij. Hoog tijd om in actie te schieten!

Tijdens dit webinar krijg je een uitgebreide toelichting over het UBO-register, de nieuwe regelgeving en wat je als (bestuurder van een) coöperatie precies moet doen.

Sprekers: Marc Bosschaert, Q-bus cvba
Tijdstip: donderdag 14 maart van 12u30 tot 13u30 
Interesse? 
Schrijf je in via info@coopkracht.org
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro.

28/03/2019

Webinar 'Deep Democracy'

 

Hoe breng je een veelheid van stemmen bij elkaar zonder te verzanden in flauwe compromissen of zakelijke bemiddelingspogingen?

Spreker: Fanny Matheusen
Tijdstip: donderdag 28 maart van 12u30 tot 13u30.
Interesse? 
Schrijf je in via info@coopkracht.org!
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro.

23/04/2019

Webinar 'Horizontaal organiseren'

  Spreker: Ilona Piron en Ivo Bols, Percolab Belgium cvba
Tijdstip: 23 april van 12u30 tot 13u30 
Interesse? 
Schrijf je in via info@coopkracht.org!
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro.

2018

 

13/09/2018

Webinar 'Vrijwilligersbeleid in een coöperatie'

 

Mag een coöperatie met vrijwilligers werken? Wat zegt de fiscale en sociale wetgeving hierover? Is de regelgeving anders voor een coöperatie met sociaal oogmerk? Met welke oplossingen werken coöperaties in de praktijk?
Spreker: Marc Bosschaert, Q-bus cvba
De opname van dit webinar is beschikbaar. Heb je interesse? Laat het ons weten via info@coopkracht.org!
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro.

01/10/2018

Webinar 'De nieuwe vennootschapswetgeving is een feit. Implicaties voor coöperaties.'

 

Tegen het najaar zal het nieuwe wetboek van vennootschappen een feit zijn, met belangrijke impact op de coöperatieve vennootschapsvorm. Kom alles te weten over de wijzigingen en de implicaties voor de coöperatieve vennootschapsvorm en de nieuwe erkenningsprocedure voor de sociale ondernemingen (voorheen cvba-so).
Spreker: Peter Bosmans, Febecoop vzw
Dit webinar is online beschikbaar. Wil je de opname bekijken, laat het ons dan weten via info@coopkracht.org! Dit is gratis voor Coopkracht-leden; niet-leden betalen 50 euro.

22/10/2018

Webinar 'Fiscale aspecten van coöperatief ondernemen'

 

We belichtten 3 fiscale aspecten van coöperatief ondernemen in dit webinar.

  • Welke voordelen bieden de (nieuwe) taks shelter regeling voor startende en groeiende coöperaties? Wat komt in aanmerking en hoe ga je met deze fiscale stimulans om?
  • Bovendien geven we uitleg over de nieuwe wetgeving roerende voorheffing op dividenden voor erkende coöperaties. Ook hier werd de wetgeving, en dus de werkwijze, grondig gewijzigd.
  • Ten gevolge van het zomerakkoord kan een kapitaalvermindering niet langer zomaar belastingvrij uitgekeerd worden. Ook de boekhoudkundige verwerking van een kapitaalsvermindering door uittreding wordt complexer. We lichten toe aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Wat houden de nieuwe spelregels in voor coöperaties.

Spreker: Marc Bosschaert, Q-bus cvba

De opname van dit webinar is online beschikbaar! Dit is gratis voor Coopkracht-leden; niet-leden betalen hiervoor 50 euro. Wil je de opname bekijken? Laat het ons dan weten via info@coopkracht.org!

15/12/2018

Workshop 'Fiscale aspecten van cohousing'

 

Wil je een co-housingproject als volwaardige coöperatie organiseren dan moet je rekening houden met boekhoudkundige en fiscale spelregels. Hoe kom je tot een aanvaardbaar businessplan? En hoe moet je de verhouding aandeelhouder en bewoner fiscaal benaderen? En wat bij uittreding? Wie heeft na 20 jaar recht op de weerwaarde van het gebouw? Jij, de coöperatie of de fiscus? We bekijken gedetailleerd het risico van het voordeel alle aard voor de bewoner die ook bestuurder is van je coöperatie.

Deze workshop werd aangeboden in de voormiddag van de Inspiratiedag Coöperatieve Woonmodellen.

Trainers: Jos Motmans en Marc Bosschaert (Q-bus cvba)

Meer info vind je hier.