Webinars

Hieronder vind je het overzicht van de afgelopen en komende webinars.

2019

 

24/01/2019

Webinar 'De nieuwe prospectuswet: implicaties voor coöperaties'

 

Sinds 21 juli 2018 kunnen de meeste Belgische ondernemingen gemakkelijker toegang krijgen tot risicokapitaal. De regels rond de prospectuswet werden versoepeld onder impuls van een Europese verordening. Maar wat betekent deze nieuwe regelgeving voor erkende coöperatieve vennootschappen? Spreker: Lieve Jacobs, Cera.

Dit webinar ging door op 24 januari 2019.

Interesse? Bestel de replay-link via info@coopkracht.org
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro.

21/02/2019

Webinar 'Verbindend digitaal vergaderen'

 

Binnen organisaties is de gangbare vergadercultuur heel erg bepalend voor de hele werkcultuur. Vaak blijkt dat bij veranderende omstandigheden de vergadergewoontes vastgeroest zijn. Het is niet vanzelfsprekend om andere manieren van vergaderen te implementeren, maar in feite is het ook niet moeilijk. Het is gewoon ‘anders’. Digitaal vergaderen wordt nog weinig toegepast, ondanks alle beschikbare en zelfs makkelijke online technieken. Uiteraard is noodzakelijk om vooraf enkele nieuwe afspraken te maken. Dit is wat ons zal leiden in dit webinar: Hoe een succesvolle, verbindende, digitale vergadering organiseren?

Sprekers: Ilona Piron en Ivo Bols, Percolab Belgium cvba
Interesse? Bestel de replay-link via info@coopkracht.org
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro.

28/03/2019

Webinar 'Deep Democracy'

 

Hoe breng je een veelheid van stemmen bij elkaar zonder te verzanden in flauwe compromissen of zakelijke bemiddelingspogingen?

Dit webinar wordt gegeven door Fanny Matteusen, auteur van het boek Van zondebok naar zebra: over deep democracy, een nieuwe kijk op besluitvorming en conflicthantering.

Spreker: Fanny Matheusen

23/04/2019

Webinar 'Horizontaal organiseren'

 

In ons dagelijks leven zijn we gewoon om niet-hiërarchisch te functioneren. Het is deel van ons DNA. We kunnen van nature zelfstandig organiseren en beslissingen nemen, zonder dat daar een baas voor nodig is.
Natuurlijk zijn er een aantal verschillen tussen de persoonlijke context en de werkcontext. Hoe kunnen we op eigen ritme horizontaler werken in onze werkcontext?

Daarover gaat van het boek "Going Horizontal" van Samantha Slade (mede-oprichter van Percolab in Canada). Het biedt handvaten en tools aan om deze transformatie succesvol in te zetten op 7 concrete vlakken. En zeg nu zelf, wie wil er nu niet meer betrokkenheid, individuele autonomie EN een vlotte besluitvaardigheid realiseren in zijn organisatie?

Ilona en Ivo geven je tijdens het webinar een overzicht van dit inspirerende boek, met ruimte voor vragen.

Spreker: Ilona Piron en Ivo Bols, Percolab Belgium cvba

14/03/2019

Webinar 'Het verplichte UBO-register voor coöperaties'

 

Coöperaties moeten de Uiteindelijk Begunstigde (UBO) van de coöperatie registeren tegen 30 september 2019! Anders dreigen boetes van 250 tot 50.000 euro.
Vorig jaar sloeg men ons van alle klanten om de oren met de GDPR-wetgeving. Maar in 2018 werd de Europese regelgeving aangaande het UBO (Ultimate Beneficial Owner)-register eveneens van kracht. Het niet naleven van deze regel kan u 250 tot 50.000 euro boete opleveren. En het gaat wel degelijk om u en niet om uw coöperatie. De bestuurders worden aansprakelijk gesteld voor het niet naleven. De deadline van 30 september 2019 om u in regel te stellen komt steeds dichter bij. Hoog tijd om in actie te schieten!

Tijdens dit webinar krijg je een uitgebreide toelichting over het UBO-register, de nieuwe regelgeving en wat je als (bestuurder van een) coöperatie precies moet doen.

Spreker: Marc Bosschaert, Q-bus cvba

2018

 

13/09/2018

Webinar 'Vrijwilligersbeleid in een coöperatie'

 

Mag een coöperatie met vrijwilligers werken? Wat zegt de fiscale en sociale wetgeving hierover? Is de regelgeving anders voor een coöperatie met sociaal oogmerk? Met welke oplossingen werken coöperaties in de praktijk?
Spreker: Marc Bosschaert, Q-bus cvba
De opname van dit webinar is beschikbaar. Heb je interesse? Laat het ons weten via info@coopkracht.org!

01/10/2018

Webinar 'De nieuwe vennootschapswetgeving is een feit. Implicaties voor coöperaties.'

 

Tegen het najaar zal het nieuwe wetboek van vennootschappen een feit zijn, met belangrijke impact op de coöperatieve vennootschapsvorm. Kom alles te weten over de wijzigingen en de implicaties voor de coöperatieve vennootschapsvorm en de nieuwe erkenningsprocedure voor de sociale ondernemingen (voorheen cvba-so).
Spreker: Peter Bosmans, Febecoop vzw
Dit webinar is online beschikbaar. Wil je de opname bekijken, laat het ons dan weten via info@coopkracht.org! Dit is gratis voor Coopkracht-leden; niet-leden betalen 50 euro.

22/10/2018

Webinar 'Fiscale aspecten van coöperatief ondernemen'

 

We belichtten 3 fiscale aspecten van coöperatief ondernemen in dit webinar.

  • Welke voordelen bieden de (nieuwe) taks shelter regeling voor startende en groeiende coöperaties? Wat komt in aanmerking en hoe ga je met deze fiscale stimulans om?
  • Bovendien geven we uitleg over de nieuwe wetgeving roerende voorheffing op dividenden voor erkende coöperaties. Ook hier werd de wetgeving, en dus de werkwijze, grondig gewijzigd.
  • Ten gevolge van het zomerakkoord kan een kapitaalvermindering niet langer zomaar belastingvrij uitgekeerd worden. Ook de boekhoudkundige verwerking van een kapitaalsvermindering door uittreding wordt complexer. We lichten toe aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Wat houden de nieuwe spelregels in voor coöperaties.

Spreker: Marc Bosschaert, Q-bus cvba

De opname van dit webinar is online beschikbaar! Dit is gratis voor Coopkracht-leden; niet-leden betalen hiervoor 50 euro. Wil je de opname bekijken? Laat het ons dan weten via info@coopkracht.org!

15/12/2018

Workshop 'Fiscale aspecten van cohousing'

 

Wil je een co-housingproject als volwaardige coöperatie organiseren dan moet je rekening houden met boekhoudkundige en fiscale spelregels. Hoe kom je tot een aanvaardbaar businessplan? En hoe moet je de verhouding aandeelhouder en bewoner fiscaal benaderen? En wat bij uittreding? Wie heeft na 20 jaar recht op de weerwaarde van het gebouw? Jij, de coöperatie of de fiscus? We bekijken gedetailleerd het risico van het voordeel alle aard voor de bewoner die ook bestuurder is van je coöperatie.

Deze workshop werd aangeboden in de voormiddag van de Inspiratiedag Coöperatieve Woonmodellen.

Trainers: Jos Motmans en Marc Bosschaert (Q-bus cvba)

Meer info vind je hier.