Inspiratiedag coöperatieve woonmodellen

Laat je inspireren met 5 coöperatief georganiseerde woonmodellen. Ontdek hoe je een coöperatief samenhuizen- of wooninitiatief als volwaardige coöperatie kunt organiseren en met welke boekhoudkundige en fiscale spelregels je rekening moet houden. Stippel met ons samen concrete acties, ondersteunings- en samenwerkingsbehoeftes uit om coöperatieve woonmodellen te steunen, sterken en stuwen.

Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR)

Een open-source, modulair ICT-platform (in Drupal) voor het beheer van aandeelhoudersinformatie in een coöperatie.

Begeleidingstrajecten voor starters

Een goed doortimmerd ondernemingsplan is een must, ook voor wie een sociale of participatieve onderneming start. Maar hoe begin je eraan? De Vlaamse overheid biedt gratis begeleidinstrajecten voor starters aan. Er zijn nog plaatsen voor maart en mei.

Coöperaties: Zuurstof voor een betere economie en samenleving

Netwerk voor coöperaties in Vlaanderen: Coopkracht steunt, sterkt en stuwt coöperatief ondernemen.

Lees meer

Wat is coöperatief ondernemen?

Wat is een coöperatie? Kom alles te weten over de definitie van een coöperatie, de internationaal erkende coöperatieve principes en wat een coöperatie zo uniek maakt? 

Lees het hier

CoopAcademy trainingsaanbod

Nieuw online en offline trainingsaanbod met gekke voordelen voor leden!

Bekijk hier het aanbod

CoopFlash 2: Het verplichte UBO-register

Coops moeten de Uiteindelijk Begunstigde (UBO) van de coöperatie registeren tegen 30 maart 2019! Anders dreigen boetes ts 250 tot 50.000 euro. Hoe kan Coopkracht je helpen? Kom alles te weten over het UBO-register tijdens het webinar op 14 maart 2019 en/of CoopFabrik kan je helpen bij alle formaliteiten.

Schrijf je in voor het webinar Verbindend digitaal vergaderen' op 21 februari

Binnen organisaties is de gangbare vergadercultuur heel erg bepalend voor de hele werkcultuur. Vaak blijkt dat bij veranderende omstandigheden de vergadergewoontes vastgeroest zijn. Het is niet vanzelfsprekend om andere manieren van vergaderen te implementeren ...

Activiteitenverslag 2018

Benieuwd hoe Coopkracht in 2018 werkte aan een coöperatieve ik, wij en maatschappij? Ontdek de highlights van de Coopkracht-werking in ons Activiteitenverslag 2018!

CoopFlash 1: Afschrijvingen in de boekhouding van co-housing

Co-housingprojecten die voor een coöperatieve vennootschap kiezen, worden geconfronteerd met de boekhoudregels die stellen dat je op je gebouw jaarlijks een waardevermindering door middel van afschrijvingen dient te boeken. Dit maakt het voor de coöperatie moeilijk om een rendabel businessplan op te stellen.  En na 25 jaar zou je gebouw nog nul euro waard zijn, wat niet klopt met de realiteit. Maar moet je dan wel afschrijven op je gebouw?

Opstart CoopFabrik. Oproep aan leden: denk mee over de toekomstige nieuwe dienstverlening aan coöperaties!

Coopkracht zit vol ideeën en wil een goede dienstverlening uitbouwen: kwalitatief, betaalbaar, op maat van coöperaties. Want we vinden het belangrijk te luisteren naar onze leden en die zaken te ontwikkelen waaraan onze leden nood hebben. Na de opstart van onze CoopAcademy en het Digitaal Aandeelhoudersregister in 2018, dient zich nu de kans aan om diensten aan te bieden rond boekhouding en fiscaliteit, mede door de nauwe samenwerking met Q-bus.

Laat je overtuigen door de getuigenissen van deze 5 coöperatieve ondernemers die afgelopen jaar voor de klas hebben gestaan!

Coopkracht

Coöperaties als antwoord op maatschappelijke uitdagingen

Coöperaties kunnen oplossingen bieden aan maatschappelijke uitdagingen in verschillende sectoren in Vlaanderen.

Ontdek het thema hernieuwbare energie

Waarom lid worden van Coopkracht?

Als netwerk voor coöperaties in Vlaanderen, steunt, sterkt en stuwt Coopkracht coöperatief ondernemen. Dat doen we door coöperatief geïnspireerde organisaties met mekaar in contact te brengen en alle kennis en ervaring te delen.

Word lid