Inspiratiedag coöperatieve woonmodellen

Laat je inspireren met 5 coöperatief georganiseerde woonmodellen. Ontdek hoe je een coöperatief samenhuizen- of wooninitiatief als volwaardige coöperatie kunt organiseren en met welke boekhoudkundige en fiscale spelregels je rekening moet houden. Stippel met ons samen concrete acties, ondersteunings- en samenwerkingsbehoeftes uit om coöperatieve woonmodellen te steunen, sterken en stuwen.

Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR)

Een open-source, modulair ICT-platform (in Drupal) voor het beheer van aandeelhoudersinformatie in een coöperatie.

Ondersteuningsmogelijkheden voor coöperaties

Kan jouw ondernemingsidee een duwtje in de rug gebruiken? Als je in Vlaanderen of Brussel actief bent, zijn er nu toffe mogelijkheden om gratis begeleiding te ontvangen voor je coöperatief ondernemingsidee (zowel voor starters als ervaren coöperaties).

Coöperaties: Zuurstof voor een betere economie en samenleving

Netwerk voor coöperaties in Vlaanderen: Coopkracht steunt, sterkt en stuwt coöperatief ondernemen.

Lees meer

Wat is coöperatief ondernemen?

Wat is een coöperatie? Kom alles te weten over de definitie van een coöperatie, de internationaal erkende coöperatieve principes en wat een coöperatie zo uniek maakt? 

Lees het hier

CoopAcademy trainingsaanbod

Nieuw online en offline trainingsaanbod met gekke voordelen voor leden!

Bekijk hier het aanbod

Schrijf je in voor het webinar: De nieuwe prospectuswet: implicaties voor coöperaties' (24 januari)

Sinds 21 juli 2018 kunnen de meeste Belgische ondernemingen gemakkelijker toegang krijgen tot risicokapitaal. De regels rond de prospectuswet werden versoepeld onder impuls van een Europese verordening. Maar wat betekent deze nieuwe regelgeving voor erkende coöperatieve vennootschappen? 

Activiteitenverslag 2018

Benieuwd hoe Coopkracht in 2018 werkte aan een coöperatieve ik, wij en maatschappij? Ontdek de highlights van de Coopkracht-werking in ons Activiteitenverslag 2018!

CoopFlash 1: Afschrijvingen in de boekhouding van co-housing

Co-housingprojecten die voor een coöperatieve vennootschap kiezen, worden geconfronteerd met de boekhoudregels die stellen dat je op je gebouw jaarlijks een waardevermindering door middel van afschrijvingen dient te boeken. Dit maakt het voor de coöperatie moeilijk om een rendabel businessplan op te stellen.  En na 25 jaar zou je gebouw nog nul euro waard zijn, wat niet klopt met de realiteit. Maar moet je dan wel afschrijven op je gebouw?

Opstart CoopFabrik. Oproep aan leden: denk mee over de toekomstige nieuwe dienstverlening aan coöperaties!

Coopkracht zit vol ideeën en wil een goede dienstverlening uitbouwen: kwalitatief, betaalbaar, op maat van coöperaties. Want we vinden het belangrijk te luisteren naar onze leden en die zaken te ontwikkelen waaraan onze leden nood hebben. Na de opstart van onze CoopAcademy en het Digitaal Aandeelhoudersregister in 2018, dient zich nu de kans aan om diensten aan te bieden rond boekhouding en fiscaliteit, mede door de nauwe samenwerking met Q-bus.

Coopkracht zoekt een halftijds coördinator (m/v)

Coopkracht vzw werft een halftijds verantwoordelijke (m/v) aan voor haar dagelijkse werking. Coopkracht is het netwerk van en voor coöperaties in Vlaanderen. Coopkracht bestaat sinds 2008 en is een groeiende ledenorganisatie: ze telde 89 leden in 2018. Coopkracht wordt mee aangestuurd door een actieve raad van bestuur die zo’n tien keer per jaar vergadert.

""

"Samen bouwen aan een inclusieve samenleving"

Michèle Vermeire & Danaë Van den bossche, Oak Tree Projects cvba-so

Coöperaties als antwoord op maatschappelijke uitdagingen

Coöperaties kunnen oplossingen bieden aan maatschappelijke uitdagingen in verschillende sectoren in Vlaanderen.

Ontdek het thema hernieuwbare energie

Waarom lid worden van Coopkracht?

Als netwerk voor coöperaties in Vlaanderen, steunt, sterkt en stuwt Coopkracht coöperatief ondernemen. Dat doen we door coöperatief geïnspireerde organisaties met mekaar in contact te brengen en alle kennis en ervaring te delen.

Word lid