Inspiratiedag coöperatieve woonmodellen

Laat je inspireren met 5 coöperatief georganiseerde woonmodellen. Leer meer hoe je een coöperatief samenhuizen- of wooninitiatief als volwaardige coöperatie kunt organiseren en met welke boekhoudkundige en fiscale spelregels je rekening moet houden. Stippel met ons samen concrete acties, ondersteunings- en samenwerkingsbehoeftes uit om coöperatieve woonmodellen te steunen, sterken en stuwen.

Digitaal Aandeelhoudersregister (DAR)

Een open-source, modulair ICT-platform (in Drupal) voor het beheer van aandeelhoudersinformatie in een coöperatie.

Ondersteuningsmogelijkheden voor coöperaties

Kan jouw ondernemingsidee een duwtje in de rug gebruiken? Als je in Vlaanderen of Brussel actief bent, zijn er nu toffe mogelijkheden om gratis begeleiding te ontvangen voor je coöperatief ondernemingsidee (zowel voor starters als ervaren coöperaties).

Coöperaties: Zuurstof voor een betere economie en samenleving

Netwerk voor coöperaties in Vlaanderen: Coopkracht steunt, sterkt en stuwt coöperatief ondernemen.

Lees meer

Wat is coöperatief ondernemen?

Wat is een coöperatie? Kom alles te weten over de definitie van een coöperatie, de internationaal erkende coöperatieve principes en wat een coöperatie zo uniek maakt? 

Lees het hier

CoopAcademy trainingsaanbod

Nieuw online en offline trainingsaanbod met gekke voordelen voor leden (vanaf september 2018)!

Bekijk hier het aanbod

Webinar Fiscale aspecten van coöperatief ondernemen

Tip n.a.v. ons #Coopacademy-webinar Fiscale aspecten van coöperatief ondernemen vandaag: Wist je dat het DAR automatisch zorgt voor je nodige tax shelter administratie? In één knopdruk heb je het verwervingsattest, behoudattest en een vervreemdingsattest! Eveneens is de nieuwe VVPR-bis regeling opgenomen in het DAR. Neem contact met ons op voor een replay-link van het webinar of m.b.t. het DAR!

Burgerinitiatieven boomen

Burgerinitiatieven boomen: "Mensen engageren zich nog wel degelijk als ze voelen dat ze het verschil kunnen maken".

België heeft geweldige coöperaties, maar de wetgeving loopt achter!

Ed Mayo – Secretary General of Cooperatives UK - benadrukt in dit interview van Apache.be en in zijn keynote op onze #Coopdag dat Belgische coöperaties heel trots mogen zijn op hun verdiensten en met veel meer zelfvertrouwen naar buiten mogen treden.

Getuigenis Collectief Goed cvba-so

Collectief Goed is een project dat niet voor één gat te vangen is. Het is opbouwwerk, maar ook sociaal ondernemerschap. Het omvat sociale economie, maar functioneert als een coöperatie. Sociale organisaties sturen het project aan, maar de bewoners denken het project mee uit en staan evenzeer mee aan het roer. Collectief Goed draait om het realiseren van kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor grote gezinnen met lage inkomens, maar ook om participatie en versterking van de bewoners. 

Horizon 2050 lezing ‘bouwen en wonen anno 2050’ met Vlaamse Bouwmeester

Cera en KBC nodigen Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck uit voor de keynote op de volgende Horizon 2050-lezing.

""

"Wij denken op erg lange termijn"

Annick De Rop,

Coöperaties als antwoord op maatschappelijke uitdagingen

Coöperaties kunnen oplossingen bieden aan maatschappelijke uitdagingen in verschillende sectoren in Vlaanderen.

Ontdek het thema hernieuwbare energie

Waarom lid worden van Coopkracht?

Als netwerk voor coöperaties in Vlaanderen, steunt, sterkt en stuwt Coopkracht coöperatief ondernemen. Dat doen we door coöperatief geïnspireerde organisaties met mekaar in contact te brengen en alle kennis en ervaring te delen.

Word lid