Inspiratiedag Coöperatieve Woonmodellen

Steeds meer nieuwe woonvormen kiezen voor de coöperatieve vennootschapsvorm. Vaak omdat ze een geschikte juridische vorm zoeken of omdat ze meer willen doen samen met de buurt dan louter samenhuizen. Tijdens deze inspiratiedag willen we mensen samenbrengen die overwegen om met coöperatieve woonmodellen aan de slag te gaan of reeds hiermee bezig zijn. Het motto van de dag: inspireren, delen en co-creëren.

We inspireren je met goede praktijken over 5 coöperatief georganiseerde woonmodellen (Abtshof, Collectief GoedOak Tree Projects, de Okelaar, wooncoop). Wil je een coöperatief samenhuizen of wooninitiatief als volwaardige coöperatie organiseren dan moet je rekening houden met boekhoudkundige en fiscale spelregels. Daarom delen we kennis en ervaring over de fiscale aspecten van coöperatieve woonmodellen. Tevens willen we met jou co-creëren, door samen concrete acties, ondersteunings- en samenwerkingsbehoeftes te identificeren die helpen coöperatieve woonmodellen te steunen, sterken en stuwen. Er is de mogelijkheid voor netwerking tijdens de netwerk-lunch en na het event.

Praktisch

Locatie: Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis vzw, Kantienberg 9, 9000 Gent

Datum: zaterdag 15 december 2018, van 10u tot 17u30.

Prijs: Hele dag 40 euro; halve dag 20 euro. Als je enkel voor een halve dag inschrijft, is dat inclusieve netwerk-lunch. We raden je dan aan om ook naar de netwerk-lunch te komen om je contacten verder uit te bouwen.

Inschrijven: naar het inschrijvingsformulier!

Programma

10u00-10u30  Onthaal
10u30-11u00  Inleiding en situering van het landschap: Samenhuizen vzw
11u00-13u00  Workshop: Fiscale aspecten van cohousing
  Wil je een co-housingproject als volwaardige coöperatie organiseren dan moet je rekening houden met boekhoudkundige en fiscale spelregels. Hoe kom je tot een aanvaardbaar businessplan? En hoe moet je de verhouding aandeelhouder en bewoner fiscaal benaderen? En wat bij uittreding? Wie heeft na 20 jaar recht op de meerwaarde van het gebouw? Jij, de coöperatie of de fiscus? We bekijken gedetailleerd het risico van het voordeel alle aard voor de bewoner die ook bestuurder is van je coöperatie.
Trainers: Jos Motmans (het Abtshof cvba), Marc Bosschaert (Q-bus cvba).
Deze workshop wordt aangeboden in het kader van de Coopkracht CoopAcademy.
13u00-13u30  Netwerklunch 
13u30-14u00  Inleiding en situering van het landschap: Samenhuizen vzw
14u00-15u20  Vijf coöperatieve woonmodellen stellen zich voor:
  Abtshof, Collectief Goed, Oak Tree Projects, De Okelaar, wooncoop
15u00-16u20  Samen aan de slag om coöperatieve woonmodellen te steunen, sterken en stuwen!
  We verkennen de uitdagingen voor coöperatieve woonmodellen en de acties, ondersteunings- en samenwerkingsbehoeftes die deze initiatieven in de toekomst steunen, sterken en stuwen.
16u20-16u50  Een aanzet tot actieplan: Terugkoppeling van de bevindingen van de dag
16u50-17u30  Netwerking

Vijf coöperatieve woonmodellen

Het Abtshof cvba

Het Abtshof is een grote vierkantshoeve uit de 17de eeuw in Borlo. Het pand is nu eigendom van cvba Het Abtshof. Het idee is om er een ecologische woongemeenschap voor een 10-tal units van te maken. Achter de hoeve ligt een stuk landbouwgrond van 1,4ha die zal gebruikt worden om er groenten en fruit voor eigen gebruik op te kweken.

Collectief Goed cvba-so

Collectief Goed is een project dat niet voor één gat te vangen is. Het is opbouwwerk, maar ook sociaal ondernemerschap. Het omvat sociale economie, maar functioneert als een coöperatie. Sociale organisaties sturen het project aan, maar de bewoners denken het project mee uit en staan evenzeer mee aan het roer. Collectief Goed draait om het realiseren van kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor grote gezinnen met lage inkomens, maar ook om participatie en versterking van de bewoners.

Oak Tree Projects cvba

Ze bouwen actief aan een betaalbare en inclusieve samenleving voor (jong)volwassenen met een ondersteuningsnood. Hiervoor bouwen ze samen met de bewoners, familieleden en sympathisanten Oak Tree huizen. Dit gebeurt telkens in cohousing projecten, waar vier tot vijf personen begeleid zelfstandig kunnen wonen. Een inclusiehuis in een cohousing verzekert de kans op interactie met de buren, verhoogt de diversiteit van de groep en maakt écht inclusief samenleven mogelijk.

De Okelaar cvba-so

Cohousing Wolvertem is als project gestart begin 2012. Een oud klooster en 2 aanpalende schoolgebouwen worden omgevormd tot woongemeenschap met een 23-tal wooneenheden. Zij bieden een thuis aan alleenstaanden en gezinnen van alle leeftijden, die samen als groep in deze gemeenschap leven. De woongemeenschap zet zich in op het sociale, ecologische en spirituele vlak.

Wooncoop cvba

Wooncoop is een wooncoöperatie die een nieuwe manier van wonen voorstelt. De coöperatie verhuurt woningen, en alle bewoners zijn aandeelhouder van wooncoop en dus mede-eigenaar van de coöperatie. Zo huurt elke wooncoop-bewoner als het ware bij zichzelf en verandert de band tussen huurder en eigenaar. Bij Wooncoop huur je een eigen woonruimte en deel je gemeenschappelijke ruimte. Als je dat wil kan je bij ons levenslang wonen. We werken sociaal, duurzaam en kostendelend. We beheren en onderhouden je woning met bijzondere zorg voor kwalitatief en duurzaam wonen. Transparantie en inspraak staan voorop, net als een duurzame en sociale kijk op wonen.