Algemene Vergadering Coopkracht vzw

Coopkracht nodigt je van harte uit op de algemene vergadering op 24 juni om 19.00 uur. Deze zal online plaats vinden.

Als ledenorganisatie vinden we het erg belangrijk om je mee te betrekken in het aanbod, de strategie en beleid van  onze werking. We trekken deze algemene vergadering dan ook tijd uit om samen met jullie hierover na te denken. Tijdens de pauze en in de lounge is er tijd voor uitwisseling en ontmoeting met andere leden.

Op de agenda:

19.00 - 20.00 uur We presenteren je het jaar- en financieel verslag 2020 en het actieplan 2021-2022 met behorende begroting en leggen deze ter goedkeuring aan je voor.
20.00 - 21.00 uur Stippel mee de Coopkracht strategie uit! We gaan in kleine werkgroepen aan de slag en buigen ons over enkele prangende vragen.
21.00 - 21.30 uur Wil je graag nog even met andere leden in gesprek gaan in kleine groep of in de gemeenschappelijke ruimte. De lounge is er voor jou.

Neem ter voorbereiding alvast volgende documenten door: jaarverslag 2020, actieplan 2021-2022 en het financieel verslag met meerjarenbegroting.

Schrijf je in vóór 24 juni met onderstaand inschrijvingsformulier. Na inschrijving ontvang je een link en praktische informatie. 

Kan je niet aanwezig zijn? Vul het volmachtformulier, in en laat ons weten wie jou mag vertegenwoordigen.

 

Inschrijvingsformulier
Naam & voornaam
Aanwezigheid/volmacht
Datum
Locatie