Ledenvoordelen

De algemene voordelen van het Coopkracht-lidmaatschap vatten we hieronder samen:

Netwerking en kennisdeling

 • Je maakt deel uit van de coöperatieve beweging in Vlaanderen. Je krijgt de kans om regelmatig met andere coöperaties praktisch en virtueel kennis en ervaringen uit te wisselen en mekaar te versterken door nieuwe samenwerkingen op te starten.
 • Je blijft op de hoogte van het laatste nieuws en trends in de coöperatieve economie via onze nieuwsbrief en website.
 • Je geniet van de online en offline workshops uit de CoopAcademy, gratis of tegen een verlaagd ledentarief, zoals:
  • Gratis webinars
  • Gratis workshop over de ICA-principes en het ICA-kompas
  • Kortingen op andere workshops uit de Coop-Academy
 • We ondersteunen je in de zoektocht naar relevante experten of partners uit de coöperatieve beweging om nieuwe samenwerkingen op te starten (Coops4Coops).
 • Een gratis gesprek met een Coopkracht-Mentor, ook indien je geen starter meer bent.
 • We ontwikkelen nieuwe producten en diensten die de kosten verlagen, inkomsten verhogen of de maatschappelijke meerwaarde van coöperaties bevorderen.

Profilering

 • Coopkracht profileert de waardengedreven coöperaties extern naar beleid, onderwijs, pers, institutionele relaties. We zetten je coöperatie op www.cooperatiefvlaanderen.be in de kijker. Indien je met publieke inschrijvingen werkt, krijg je bovendien binnenkort de kans om je kapitaalwerving extra in de kijker te zetten.
 • Je wordt opgenomen in de Coop4Coops databank, waarin je je producten en diensten kunt aanbieden aan andere Coopkracht-leden.
 • Je krijgt ondersteuning met positieve beeldvorming (bv. als lid in de kijker in de Coopkracht-nieuwsbrief, sociale media en op www.cooperatiefvlaanderen.be).
 • Je krijgt de kans om je coöperatie via een getuigenis naar een extern publiek te profileren (bv. als Coöperatieve Ondernemer voor de Klas).

Beleidsbeïnvloeding

 • Coopkracht is de gesprekspartner voor overheden en formuleert beleidsvoorstellen ten gunste van coöperaties. Coopkracht vertegenwoordigt de coöperaties in verschillende overlegorganen. Op federaal niveau was Coopkracht lid van het bureau en de Algemene Vergadering van de Nationale Raad voor Coöperaties (NRC). Op Vlaams niveau vertegenwoordigen eveneens de coöperaties in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het Participatiefonds Trividend en de klankbordgroep van het Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie. We onderhouden regelmatig contact met Cooperatives Europe – de koepelorganisatie voor coöperaties op Europees niveau.
 • We maken ons sterk dat de ICA-principes sterker in de wetgeving rond coöperaties geïntegreerd worden en een gunstige ondernemingsklimaat heerst voor coöperaties (bv. vennootschapswetgeving, NRC-erkenning), ook jouw coöperatie.
 • We maken ons sterk dat de Vlaamse overheid regelmatig relevante subsidieoproepen of overheidsopdrachten lanceert die de coöperatieve beweging steunen, sterken en stuwen.