Inspiratiedag Coöperatief wonen

Coöperatief wonen leeft. Een veranderende samenleving, maatschappelijke uitdagingen, en het potentieel van wooncoöperaties om hen te beantwoorden komt na een eeuw aan merites in het buitenland steeds meer in het vizier in België.

Op de Inspiratiedag coöperatief wonen op zaterdag 7 december 2019 worden bestaande en startende wooncoöperaties en geïnteresseerde burgers en professionals uitgenodigd om samen een stap verder te zetten in het kwaliteitsvol opschalen van dit woonmodel.

Naast een stand van het land en een verslag van een recent studiebezoek aan Zürich en een introductie tot het financieren van wooncoöperaties voorziet de dag drie focusgroepen:

  • Waarom kiezen voor een wooncoöperatie?
  • Hoe financier je een wooncoöperatie (opstart/verwerven en onderhouden van panden)?
  • Hoe realiseer je betaalbaarheid in een wooncoöperatie?

Deelnemers kunnen zich inschrijven voor 2 van deze focusgroepen.

De deelnameprijs is 35 euro voor de ganse dag (inclusief lunch en netwerkmoment). Deze inspiratiedag vindt net zoals vorig jaar plaats in het Geuzenhuis in Gent (klik hier voor de bereikbaarheid). Inschrijven kan tot en met 1 december.

Je inschrijving is pas definitief van zodra we de betaling van 35 euro ontvangen hebben op rekening BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht. Dit evenement is een samenwerking tussen wooncoop, Samenhuizen, Cera, Febecoop en Coopkracht.

Programma  
09u45 Onthaal
10u00-10u10 Verwelkoming
10u10-12u25 De wooncoöperatie vandaag
  - De staat van wooncoöperaties vandaag in Vlaanderen
- Het financiële als centrale uitdaging
- Good practices: combinatie coöperatie en de bank die een lening verstrekte: voorwaarden voor samenwerking, successen en knelpunten
12u25-12u30 Internationale trend (Bezoek Zürich, Actieplan Wooncoöperaties Amsterdam, …)
12u30-13u30 Lunch
13u30-14u30 Keuze uit 3 focusgroepen (ronde 1)
 

Focusgroep 1: Waarom voor een wooncoöperatie kiezen? Voordelen en nadelen van een wooncoöperatie: algemeen en aan de hand van cases. Hoe deze voordelen uitspelen en nadelen minimaliseren?

Focusgroep 2: Hoe financieren van de opstart en beheer van wooncoöperatie? Definiëren van kritische succesfactoren en welke drempels bestaan er om deze kritische succesfactoren te vervullen. Hoe kunnen deze drempels overwonnen worden? Gesprek tussen woonprojecten en banken: met mogelijkheid voor comments van buitenstaanders voor het identificeren van win-winscenario’s. Hoe maak je een plan op dat wordt aanvaard door de bank om een lening te krijgen? Hoe haal ik kapitaal op?

Focusgroep 3: Hoe betaalbaarheid realiseren? Hoe realiseer je betaalbaarheid in jouw coöperatief woonproject (zowel in opstart als in dagelijks beheer)? Hoe onderhouden, hoe bouwen, hoe tekenen, zelfbouw, …?

14u30-15u30 Keuze uit 3 focusgroepen (ronde 2)
  Herhaling van ronde 1, gelegenheid om een andere focusgroep te volgen.
15u30-16u00 Receptie en netwerkmoment
""
Prijs
35.00
Datum
Locatie

Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis
Kantienberg 9
9000 Gent