Wereldcafé.coop

""

"Een leefbaar bedrijf, dat winst maakt, maar met sociale doelstellingen"

Peter Raymaekers, Wereldcafé.coop cvba

Lees ook

''"

"Betrek van bij het begin de aandeelhouders zoveel mogelijk bij je werking"

Adje Van Oekelen, De Landgenoten cvba-so
""

“Door leiderschap en coöperatief samenwerken de toekomst van de vooruitstrevende tuinder veilig stellen”

Luc Peeters, BelOrta cvba

"De coöperatieve principes helpen ons engagement, transparantie, samenwerking en overleg te verankeren in ons bedrijfsmodel."

Sara Vander Auwera, Coop Content cvba
""

'Samen de markt op gaan om een faire prijs uitbetaald te krijgen'

Eddy Leloup, Milcobel cvba
""

"Tijd en ruimte voor experimenten"

Evi Swinnen
""

"Bij ons zal niet eender wie toetreden"

Sabien Windels, Roof Food cvba

‘Het sociaal oogmerk van de coöperatie was voor ons heel belangrijk’

Stefan Tanghe
""

"Starten, volhouden en heel hard werken"

Sara Vander Auwera, Coop Content cvba
""

“We blijven ons behoeden voor het snelle geld en onbezonnen vooruitgang. We doen hier alles stap voor stap en willen samenwerken in absoluut vertrouwen. De coöperatieve principes zijn een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvisie."

Alexander Claeys, Het Hinkelspel cvba