Wereldcafé.coop

""

"Een leefbaar bedrijf, dat winst maakt, maar met sociale doelstellingen"

Peter Raymaekers, Wereldcafé.coop cvba

Lees ook

""

"Bij ons zal niet eender wie toetreden"

Sabien Windels
""

“We blijven ons behoeden voor het snelle geld en onbezonnen vooruitgang. We doen hier alles stap voor stap en willen samenwerken in absoluut vertrouwen. De coöperatieve principes zijn een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvisie."

Alexander Claeys, Het Hinkelspel cvba

"De coöperatieve principes helpen ons engagement, transparantie, samenwerking en overleg te verankeren in ons bedrijfsmodel."

Sara Vander Auwera, Coop Content cvba
""

"Tijd en ruimte voor experimenten"

Evi Swinnen