Wereldcafé.coop

""

"Een leefbaar bedrijf, dat winst maakt, maar met sociale doelstellingen"

Peter Raymaekers

Lees ook

""

"Samen de markt op gaan om een faire prijs uitbetaald te krijgen"

Eddy Leloup, Milcobel cvba
""

"Bij ons zal niet eender wie toetreden"

Sabien Windels
""

"Passieve consumenten worden in een coöperatie actieve burgers die samen met boeren werk maken van een betere toegang tot grond. Zo betrekken we onze vennoten in een beweging die staat voor de transitie naar een duurzamer landbouwmodel. Dat is voor ons de grote meerwaarde van coöperatief ondernemen.”

Adje Van Oekelen, De Landgenoten cvba-so
""

"Het sociaal oogmerk van de coöperatie was voor ons heel belangrijk"

Stefan Tanghe, Art Shelter cvba-so