Lekker GEC

""

"We willen dit nog dertig jaar met elkaar kunnen doen."

Laura Bracke, Lekker GEC cvba-so

Lees ook

""

"Een leefbaar bedrijf, dat winst maakt, maar met sociale doelstellingen"

Peter Raymaekers
''"

"Betrek van bij het begin de aandeelhouders zoveel mogelijk bij je werking"

Adje Van Oekelen, De Landgenoten cvba-so
""

“Door leiderschap en coöperatief samenwerken de toekomst van de vooruitstrevende tuinder veilig stellen”

Luc Peeters, BelOrta cvba
""

“We blijven ons behoeden voor het snelle geld en onbezonnen vooruitgang. We doen hier alles stap voor stap en willen samenwerken in absoluut vertrouwen. De coöperatieve principes zijn een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvisie."

Alexander Claeys, Het Hinkelspel cvba