Arbeid & Milieu vzw

Samenwerkingsverband tussen de milieubeweging (Bond Beter Leefmilieu) en de 3 vakbonden aan Vlaamse zijde: ACV, ABVV en ACLVB. Arbeid & Milieu vzw (A&M) wil een toekomstbestendige economie realiseren waarin de grenzen van de ecologische draagkracht van de aarde én de fundamenten van een rechtvaardige samenleving ten volle worden gerespecteerd. 

Contactgegevens

Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel

Telefoonnummer
02 325 35 01
Contactpersoon
Vanya Verschoore