Algemene ledenvergadering, 14 november 2013, Antwerpen

Op 25 mei 2014 vallen in België de verkiezingen samen voor het Europese, het Federale en het Vlaamse niveau. Coopkracht grijpt de kans om het beleid op al deze niveaus sterk te beïnvloeden ten gunste van de coöperaties in Vlaanderen. Want nu coöperatief ondernemen steeds meer draagkracht vindt in economie en samenleving, blijft het belangrijk dat ook het beleidskader ondersteunend en toekomstgericht optreedt voor coöperaties.

Op 14 november waren de leden van Coopkracht van harte uitgenodigd om te debatteren over het ontwerp van het Coopkracht Memorandum.

Tegen eind november zullen we het Memorandum finaliseren en de voorstellen presenteren aan de partijen en kandidaten voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei 2014. Hou onze website in de gaten voor de definitieve versie van het Coopkracht Memorandum 2014.

Vier jaar geleden werkte Coopkracht het Memorandum 2010 uit. Voor het eerst werd coöperatief ondernemen opgenomen in de Beleidsnota Sociale Economie 2009-2014 van het Vlaamse Ministerie Werk en Sociale Economie. Dit leidde er o.m. toe dat coöperatieve ondernemers tegenwoordig kunnen genieten van alle ondersteuningsmaatregelingen Sociale Economie. Zo gingen in 2011 en 2012 tientallen pilootprojecten van start, gefinancierd door de Vlaamse overheid en door het ESF-agentschap.

FOTOFOTOfotofoto