Het Hinkelspel cvba

""

“We blijven ons behoeden voor het snelle geld en onbezonnen vooruitgang. We doen hier alles stap voor stap en willen samenwerken in absoluut vertrouwen. De coöperatieve principes zijn een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvisie."

Alexander Claeys, Het Hinkelspel cvba

Lees ook

"De coöperatieve principes helpen ons engagement, transparantie, samenwerking en overleg te verankeren in ons bedrijfsmodel."

Sara Vander Auwera, Coop Content cvba
""

"Bij ons zal niet eender wie toetreden"

Sabien Windels
""

"Starten, volhouden en heel hard werken"

Sara Vander Auwera, Coop Content cvba
""

"We willen dit nog dertig jaar met elkaar kunnen doen."

Laura Bracke, Lekker GEC cvba-so