Het Hinkelspel cvba

""

“We blijven ons behoeden voor het snelle geld en onbezonnen vooruitgang. We doen hier alles stap voor stap en willen samenwerken in absoluut vertrouwen. De coöperatieve principes zijn een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvisie."

Alexander Claeys, Het Hinkelspel cvba

Lees ook

""

"Samen de markt op gaan om een faire prijs uitbetaald te krijgen"

Eddy Leloup, Milcobel cvba
""

"Een leefbaar bedrijf, dat winst maakt, maar met sociale doelstellingen"

Peter Raymaekers
''"

"Betrek van bij het begin de aandeelhouders zoveel mogelijk bij je werking"

Adje Van Oekelen, De Landgenoten cvba-so

"De coöperatieve principes helpen ons engagement, transparantie, samenwerking en overleg te verankeren in ons bedrijfsmodel."

Sara Vander Auwera