Het Hinkelspel cvba

""

“We blijven ons behoeden voor het snelle geld en onbezonnen vooruitgang. We doen hier alles stap voor stap en willen samenwerken in absoluut vertrouwen. De coöperatieve principes zijn een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvisie."

Alexander Claeys, Het Hinkelspel cvba

Lees ook

""

"We willen dit nog dertig jaar met elkaar kunnen doen."

Laura Bracke,

"De coöperatieve principes helpen ons engagement, transparantie, samenwerking en overleg te verankeren in ons bedrijfsmodel."

Sara Vander Auwera,
""

"Een leefbaar bedrijf, dat winst maakt, maar met sociale doelstellingen"

Peter Raymaekers,
""

“Door leiderschap en coöperatief samenwerken de toekomst van de vooruitstrevende tuinder veilig stellen”

Luc Peeters,