Algemene ledenvergadering, 8 mei 2017, Leuven

AV

Op maandag 8 mei 2017 organiseerde Coopkracht een Buitengewone Algemene Vergadering in het Wereldcafé in Leuven. Naar goede gewoonte werden de hoogtepunten en cijfers van het afgelopen jaar toegelicht, wierpen we een blik vooruit op 2017 en konden de aanwezige leden vragen stellen en hun bijdrage leveren. We informeerden de leden over de naamswijziging en de nieuwe statuten van Coopkracht vzw. De leden van Coopkracht vzw keurden eveneens de ledenlijst goed en verkozen een nieuwe Raad van Bestuur. Daarnaast inspireerden 3 sprekers (Het Indigoproject, De Landgenoten, Collectief Goed) ons rond het thema: De kracht van de coöperatie voor het beheer van commons en genoten we van een authentiek Syrisch buffet van het kookcollectief "From Syria with Love".

Activiteitenverslag 2016

v

Coöperatief ondernemen geeft steeds meer mensen goesting en zuurstof om de transitie in economie en samenleving waar te maken. Voor uiteenlopende stakeholders schept coöperatief ondernemen perspectief om nieuwe trends naar een hoger niveau te tillen:  het beheer van de commons, de deeleconomie, crowdfunding, participatief ondernemen … Voor coöperaties zelf schept deze manier van ondernemen zuurstof om veerkrachtig en wendbaar op te treden in de sterk veranderende context van onze economie en samenleving.

 

In 2016 organiseerde Coopkracht 4 netwerkevents voor leden en het brede publiek. We zetten de thema’s werkers- en burgerparticipatie sterker op de agenda. Ook maakte het lanceringsevent van ons nieuwe meerjarenthema veel nieuwe doelgroepen wakker om over de kracht van de coöperatie voor het beheer van de commons na te denken. Onze workshop over crowdfunding vestigde in het kader van de Move Your Money-week de aandacht op het feit dat een heel aantal coöperaties zeer mooie mogelijkheden bieden voor waardegedreven investeerders. En steeds meer jongeren ontdekken de kracht van coöperatief ondernemen. Coopkracht zette immers ook in 2016 sterk in op het Youth4Coop jongerenplatform met maar liefst 9 verschillende netwerk- en kennisevents en de ontwikkeling van divers online en offline leermateriaal. Daarnaast hielpen we om online informatie over coöperaties beter te ontsluiten voor starters met ambities op vlak van coöperatief ondernemen, via 22 getuigenissen, 9 praktijkinstrumenten en 6 films.

Netwerking, kennisdeling en profilering van coöperaties vormden dus het hart van de werking van Coopkracht in 2016. Dat verbaast niet. Want de Algemene ledenvergadering keurde op 11 mei 2016 onze nieuwe profilering als netwerkorganisatie en de bijhorende nieuwe drijfveer, doelstellingen, relatiewaarden en krachtlijn goed. De gewijzigde koers gaf veel nieuwe energie. Het resultaat: een verhoogd bereik van het brede publiek en een sterke groei van ons ledenaantal.

In het komende jaar zullen we sterker op verdieping inzetten. Inhoudelijke verdieping bijvoorbeeld door onderzoek rond ons meerjarenthema #coops4commons. Maar ook op relationele verdieping zullen we verder inzetten door het versterken van de samenwerking tussen onze leden.

foto

Lees hier de samenvatting van het Activiteitenverslag 2016.

Verkiezing nieuwe Raad van Bestuur

De leden verkozen op de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 mei 2017 een nieuwe Raad van Bestuur. De bestuursleden zijn: Bob Docx, Relinde Baeten (Ecopower cvba), Marc Bosschaert (Q-bus cvba), Lucie Evers, Michiel Feys (Samen Sterker Vlaams Brabant cvba-so), Jos Motmans, Wim Trommelmans (Magelaan cvba), Steven Pauwels (Choco cvba), Lieven Vandeputte (Cera cvba) en Jan De Pauw (REScoopVlaanderen vzw).

FOTO

Enkele sfeerfoto's

RYFOTOS

FOTOS FOTOFOTO

FOTOFOTO