Onze dienstverlening

Kennis delen & ontwikkelen

We brengen coöperaties praktisch en virtueel samen om kennis en ervaringen uit te wisselen en mekaar te versterken, onderlinge samenwerking te stimuleren en te werken rond visievorming.

Beleidsbeïnvloeding

Coopkracht wil de gesprekspartner zijn voor overheden en beleidsvoorstellen formuleren ten gunste van coöperatieve bedrijven. Coopkracht vertegenwoordigt de coöperaties in verschillende overlegorganen. Op federaal niveau was Coopkracht lid van het bureau en de Algemene Vergadering van de Nationale Raad voor Coöperaties (NRC). Op Vlaams niveau vertegenwoordigen eveneens de coöperaties in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het Participatiefonds Trividend en de klankbordgroep van het Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie. We onderhouden regelmatig contact met Cooperatives Europe – de koepelorganisatie voor coöperaties op Europees niveau.

Sensibilisering

Coopkracht wil de waardengedreven coöperatieve bedrijven extern profileren naar beleid, onderwijs, pers, institutionele relaties.

Lees meer: