#coops4commons

Datum publicatie
19 oktober, 2017

Algemeen

Hernieuwbare energie

Een onderzoek van commissioned environmental research institute CE Delft plaatst de burgers in Europa in de kern van de energietransitie. Door als prosument te investeren in hernieuwbare elektriciteitsproductie kunnen ze tegen 2050 in 45% van Europese stroomvraag voorzien.
Lees meer

Grond

"Beste overheid, zet een nieuwe bril op om samen op een duurzame manier naar het landbouwbeleid te kijken. Start het aankopen van landbouwgrond voor een weerbare economie", betoogt Bram Stessel in MO* met enkele argumenten die steek houden én nog haalbaar zijn ook.
Lees meer

Lokale besturen en commons:

Who owns the city? We own the city! How commons makes cities more inclusive, righteous and democratic: an article in Citiesintransition.eu – an online magazine full of inspiring stories on bottom-up initiatives written for and by City Makers from all over Europe.
Lees meer

Interesting research about Commons Associations

An idea for unifying commons-based projects in a self-organised solidarity economy that’s easy and convenient to join.
Lees meer

Coöperaties in deeleconomie

In het rapport Collaborative economy: an opportunity for cooperatives lazen we hoe het cooperatieve model kan bijdragen aan de democratisering en verduurzaming van deelplatformen zoals Uber en AirBnB. Dat het anders kan, bewijzen ondertussen steeds meer “platform coöperaties” zoals Partago in Vlaanderen of Fairmondo’s, Stocksy, Loconomics en La’Zooz in de V.S. Ook interessant is het artikel van Dirk Holemans: Van straatactivisme naar digitaal corporatisme.