De Landgenoten cvso

Eind april 2014 werd de coöperatie De Landgenoten opgericht. De Landgenoten streeft ernaar om met de hulp van vele burgers-aandeelhouders landbouwgrond aan te kopen en deze te verhuren aan bioboeren.
Op die manier helpt de coöperatie bioboeren bij het opstarten of uitbreiden. Grond is immers erg duur in ons verstedelijkt Vlaanderen. Bovendien beschermt de coöperatie zo het levenswerk van elke bioboer: een bioboer investeert veel in het opbouwen van een vruchtbare grond. Dankzij de coöperatie gaat die investering niet verloren wanneer de boer stopt. De coöperatie garandeert dat een andere bioboer het van hem overneemt.

Contactgegevens

Regine Beerplein 1
2018 Antwerpen

Telefoonnummer
03 286 92 77
Contactpersoon
Annelies Beyens
Type coöperatie
Consumenten- of burgercoöperatie
Aantal vennoten/coöperanten
1 000
Medewerkers (VTE equivalent)
1