Levuur cvba

Als experten in participatie en coproductie begeleidt Levuur overheden, organisaties en bedrijven bij het opzetten en uitvoeren van participatieve processen die leiden tot effectieve en gedragen resultaten. We ondersteunen onze opdrachtgevers bij het samenbrengen van diverse vormen van kennis en verschillende stakeholders en betrokkenen.

Via participatie helpt Levuur om de verschillende perspectieven, rollen en posities aan bod te laten komen. Door diverse soorten van kennen en kunnen samen te brengen, verbinden stakeholders hun belangen en werken ze vanuit deze gemeenschappelijke grond aan een gezamenlijk doel.

Contactgegevens

Grensstraat 6
3010 Kessel-Lo

Mobiel nummer
0478 40 74 29
Contactpersoon
Geertrui De Cock
Type coöperatie
Andere
Aantal vennoten/coöperanten
10