Update Hervorming vennootschapswetgeving

Peter Bosmans van Febecoop nam ons mee op reis doorheen de verwachte veranderingen van het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen. Ondanks het feit dat de coöperatie een definitie krijgt en enkele ICA-principes beter verankerd werden, zullen de regels complexer worden dan vroeger. Immers is de coöperatie nu een variante van de BV geworden.

Op 23 september publiceerde de Raad van State zijn tweede advies m.b.t. de wetsvoorstellen. Dit vernietigende advies pleitte voor een volledig heronderzoek van de wetsvoorstellen, zoals we ook in De Tijd konden lezen. Het is nu koffiedik kijken wat er gebeurt zowel met oog op de inhoudelijke wijzigingen en de timing van inwerktreding.

Ben je benieuwd naar de belangrijkste weetjes en to do´svoor jou als coöperatie n.a.v. de hervormingen? Contacteer ons voor een replay link van het webinar. Voor leden is deze service gratis; voor niet-leden is dit betalend. Send me the replay link