Opstart CoopFabrik. Oproep aan leden: denk mee over de toekomstige nieuwe dienstverlening aan coöperaties!

Coopkracht zit vol ideeën en wil een goede dienstverlening uitbouwen: kwalitatief, betaalbaar, op maat van coöperaties. Want we vinden het belangrijk te luisteren naar onze leden en die zaken te ontwikkelen waaraan onze leden nood hebben. Na de opstart van onze CoopAcademy en het Digitaal Aandeelhoudersregister in 2018, dient zich nu de kans aan om diensten aan te bieden rond boekhouding en fiscaliteit, mede door de nauwe samenwerking met Q-bus.

De aankondiging van de start van onze CoopFabrik, is tegelijk een warme oproep aan onze leden om mee na te denken over welk soort van dienstverlening de coöperaties verder nog nodig hebben en hoe we die dienstverlening, kwalitatief kunnen aanbieden. Heb je hierin interesse, neem dan zeker contact op met het secretariaat van Coopkracht via info@coopkracht.org bij voorkeur tegen begin februari.

Coopkracht bestaat door en voor haar leden.
We vinden het dan ook belangrijk dat we luisteren naar onze leden en net die zaken plannen waar onze leden nood aan hebben.
Om die reden zijn we vorig werkjaar van start gegaan met onze CoopAcademy.

Het Digitaal Aandeelhoudersregister is ook een typisch voorbeeld van een nood die bij een aantal van onze leden leefde, waardoor we dit met Coopkracht zijn gaan faciliteren en coördineren.

In de toekomst willen we hier nog meer aandacht aan besteden.
We denken dat er nog vragen leven, waar we met Coopkracht een antwoord kunnen op geven.
We willen in 2019 dan ook verder een aangepaste dienstverlening uitbouwen.

Het Digitaal Aandeelhoudersregister was een eerste thema.
Een tweede thema zou het aanbieden van een boekhoudservice kunnen zijn.

De voorbije jaren ontstond er een nauwe samenwerking tussen Coopkracht enerzijds en boekhoudkantoor Q-bus (lid van Coopkracht), anderzijds.
Vanuit een nauwe samenwerking rond o.a. de CoopAcademy en de inspiratiedag rond cohousing ondervinden we meer en meer dat er behoorlijk wat overlappingen zijn tussen de beide werkingen.
De kennis die Coopkracht heeft over de eigenheid van waardegedreven coöperaties is vaak complementair aan de boekhoudkundige en fiscale kennis die Q-bus bezit over de specifieke regels voor coöperatieve vennootschappen.

Q-bus wil dan ook graag meewerken aan de opstart van een “CoopFabrik”, zijnde een dienstverleningsaanbod naar onze leden.
In eerste instantie faciliteert Q-bus de opstart van onze CoopFabrik door tijdelijk mensen en middelen ter beschikking te stellen.  
Op die manier ligt de weg open om een aanbod rond boekhouding en fiscaliteit uit te werken.

Samen met onze leden wil Coopkracht uitzoeken aan welk soort van dienstverlening de coöperaties verder nog behoefte hebben en hoe we die dienstverlening, kwalitatief kunnen aanbieden.

De aankondiging van de start van onze CoopFabrik, is tegelijk een warme oproep aan onze leden om mee na te denken over het uitbouwen van een aangepaste dienstverlening.
Heb je hierin interesse, neem dan zeker contact op met het secretariaat van Coopkracht via info@coopkracht.org.

...