Nieuwe wetgeving roerende voorheffing op dividenden

Spot-On NRC: Fiscale vrijstelling dividenden - particulieren moeten die voortaan zelf aanvragen.

Concreet betekent dit dat, als een vennoot coöperatieve dividenden ontvangt op zijn aandelen, er bij de uitbetaling van deze dividenden 30% roerende voorheffing zal ingehouden worden aan de bron. De ingehouden roerende voorheffing kan vervolgens via de aangifte in de personenbelasting verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting.  Lees hier meer in de toelichting van de NRC.

Wil je meer weten over de nieuwe wetgeving roerende voorheffing op dividenden voor erkende coöperaties? Schrijf je dan in voor de CoopAcademy Webinar: Fiscale aspecten van coöperatief ondernemen deel 1, op 22 oktober 2018. Lees hier meer.