Nieuwe vorm voor opmaak jaarrekening

De nieuwe wet van vennootschappen en verenigingen is sinds 1 mei 2019 een feit. Dat betekent dat vanaf boekjaar 2019 je voor de neerlegging van de jaarrekening (begin 2020) dient rekening te houden met de nieuwe wetgeving. Vermits er een overgangsregeling bestaat voor bestaande( coöperatieve) vennootschappen komen er tijdelijk 2 verschillende modellen van de jaarrekening.

1 voor (coöperatieve) vennootschappen die na 1 mei 2019 zijn opgericht en 1 model voor vennootschappen die voor 1 mei 2019 zijn opgericht en zich nog niet hebben omgevormd.

In de nieuwe modellen van de jaarrekening maakt men uiteraard een onderscheid in enerzijds in kapitaalvennootschappen (NV, SE en SCE) en anderzijds kapitaalloze vennootschappen (BV en CV). De nieuwe modellen voor vennootschappen werden ondertussen gepubliceerd op de website van de Nationale Bank van België.

De nieuwe modellen zullen worden aanvaard voor de neerlegging van jaarrekeningen, in PDF-formaat vanaf 1 januari 2020 en in gestructureerd dataformaat (XBRL) vanaf 1 april 2020.

Nieuwe modellen voor verenigingen en stichtingen zijn nog niet beschikbaar.

Het nieuwe micromodel voor vzw’s en stichtingen zal in 2020 op de website van de Balanscentrale worden geplaatst na de officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Deze modellen zullen worden aanvaard voor de neerlegging van jaarrekeningen, in PDF-formaat vanaf 1 januari 2021 en in gestructureerd dataformaat (XBRL) vanaf 1 april 2021.

Nog een belangrijke wijziging:

De neerleggingen op papier van de jaarrekeningen worden vanaf 1 januari 2020 niet meer aanvaard door de Balanscentrale. Neerlegging zal enkel nog digitaal kunnen ofwel in PDF-formaat ofwel in XBRL-formaat.