Getuigenis wooncoop cvba

wooncoop organiseert kwaliteitsvol wonen in steden en dorpskernen op een eerlijke manier en voor een zo breed mogelijk publiek. We ontwikkelden hiervoor een vernieuwend concept als volwaardig alternatief voor het huidige model van ‘wonen’. Wonen bij wooncoop is huren bij jezelf. Onze wooncoöperatie koopt woningen aan en neemt alle verantwoordelijkheden verbonden aan het eigenaarschap op zich. Bewoners kopen op hun beurt aandelen van de coöperatie en worden zo mede-eigenaars van de organisatie én de panden die ze bewonen.

Interview met: Karel Lootens, wooncoop-er

Wat maakt jullie anders dan andere bedrijven actief op de woonmarkt?

Zonder twijfel onze drijfveer: we zijn een waardengedreven organisatie. Het gaat er bij ons niet om om zoveel mogelijk winst te maken, maar wel om onze missie - goed wonen in de stad voor iedereen - te realiseren.
In onze wooncoöperatie combineren we de voordelen van kopen en huren. We bieden een innovatief en betrouwbaar alternatief aan voor hoe de woonmarkt vandaag is georganiseerd. De coöperatie is eigenaar van je woning, jij bent mede-eigenaar van de coöperatie. Net als bij huren woon je flexibel en hoef je je zelf geen zorgen te maken over het onderhoud van je woning. Net als bij kopen heb je zeggenschap en zekerheid over je woning. Je woont aan kostprijs en door in te tekenen op aandelen bouw je kapitaal op.
We staan open voor iedereen en houden rekening met sterke én minder sterke schouders. Dat zit ingebakken in onze filosofie en is onze bijdrage aan een hechte, sterke, warme en respectvolle samenleving.

Waarom heeft wooncoop gekozen voor het coöperatieve vennootschapsstatuut?

De coöperatie is veel meer dan een vennootschap. Het is een zienswijze, een attitude. Zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, redelijkheid en solidariteit zijn de coöperatieve waarden. Ze zitten diep geworteld in ons DNA. Dat is niets nieuws, dat is ook zo in onze levens voor wooncoop en onze vrije tijd. Zo zijn we als mens.
Tegelijk is het een statuut dat ons toelaat maatschappelijk te ondernemen. Door te ondernemen kunnen we onafhankelijk blijven, wat noodzakelijk is om ons maatschappelijk project duurzaam te maken. We staan als coöperatieve onderneming midden in de gemeenschap en willen door de gemeenschap gedragen zijn.

Welke uitdagingen kom je tegen in de praktijk?

We zijn een jonge organisatie en komen op de proppen met een concept dat nog niet bestaat in Vlaanderen. Dat betekent dat we heel wat mensen en organisaties moeten overtuigen van ons model. Dit gaat van potentiële bewoners tot investeerders, maar evenzeer moeten we mensen overtuigen om gronden en panden aan ons en niet aan een andere speler te verkopen. We moeten organisaties die eigen doelgroepen met een woonnood hebben overtuigen van onze waarde, dat we elkaar kunnen versterken. Overheden en steden moeten we overtuigen dat ze aan ons een partner hebben om de stadsvlucht van gezinnen te counteren én om goed wonen mogelijk te maken voor kleine budgetten. Er zijn de banken die we moeten overtuigen om kredieten toe te kennen. En ga zo maar door.
Het is niet eenvoudig. We schrijven een verhaal met veel hoofdstukken en iedere doelgroep veronderstelt een eigen aanpak. Maar het lukt. We merken dat velen onder de indruk zijn van onze visie en dadendrang. En dat mensen effectief ook meestappen in het verhaal. Daar zijn we bijzonder dankbaar om.
 
Welke tips heb je voor startende coöperatieve ondernemers?

Behoud het overzicht en verlies je niet in details. Als coöperatief ondernemer heb je een hoger doel, hou dat dan ook voor ogen. In de ontwikkeling van software zegt men “release often, release early”. Je product is nooit af, je moet het testen en bijwerken, eerder dan het perfectionistisch uit te werken en dan pas aan te bieden. Feedback is essentieel voor je proces, wees er dan ook niet bang voor.
 
Wat is jullie ultieme droom?

Beeld je een stad in waar iedereen een goed plekje vindt om te wonen, waar wonen stressvrij gebeurt. Wonen is er zo georganiseerd dat het mensen verbindt. De publieke ruimte is een volwaardige leefruimte. Dat is onze droom.