Getuigenis Oak Tree Projects cvba-so

Oak Tree Projects is een bijzondere coöperatie, voor een bijzondere doelgroep. Deze jonge sociale onderneming bouwt mee aan een betaalbare en inclusieve samenleving. Samen met de ouders, de sympathisanten en de bewoners bouwen zij meerdere Oak Tree huizen, telkens in cohousing projecten, waar vier tot vijf volwassenen met een ondersteuningsvraag begeleid zelfstandig kunnen wonen. Een inclusiehuis in een cohousing verzekert de kans op interactie met de buren, verhoogt de diversiteit van de groep en maakt écht inclusief samenleven mogelijk.

Interview met: Michèle Vermeire (Voorzitter Raad van Bestuur) en Danaë Van den bossche (Gedelegeerd Bestuurder)

Wat maakt jullie anders dan andere samenhuisinitiatieven / wooninitiatieven?

Oak Tree Projects bouwt mee aan een betaalbare en inclusieve samenleving voor volwassenen met een ondersteuningsvraag. Wij bouwen Oak Tree huizen met vier tot vijf privatieve studio’s voor begeleid zelfstandig wonen, telkens in ruimere cohousing projecten van 10 tot 30 woningen. Op die manier omvat de cohousing niet alleen gezinnen, alleenstaanden en senioren, maar ook onze bijzondere buren.

Wij hebben Oak Tree Projects opgericht vanuit de nood om een betaalbare woonoplossing te vinden voor onze eigen zus en zoon, maar uit de feedback van onze toekomstige bewoners bleek de impact groter: een toekomstperspectief in een warme woonbuurt, waar onafhankelijk leven mogelijk is met de nodige ondersteuning en de aanwezigheid van een sociaal netwerk.

Een coöperatie opstarten vraagt energie en middelen. Wij willen onze organisatie dan ook niet beperken tot een huis voor enkel onze eigen familieleden. Wij willen groeien en verder bouwen aan een inclusieve maatschappij.

Waarom heeft Oak Tree Projects gekozen voor het coöperatieve vennootschapsstatuut?

Onze volledige werking is gebaseerd op de participatie van de bewoners en hun netwerk in de organisatie, vandaar de evidente keuze voor het statuut van coöperatieve vennootschap. Wij kiezen ook bewust voor het sociaal oogmerk, gezien onze missie rond betaalbaar inclusief wonen.

Onze bewoners, hun netwerk en externe investeerders participeren financieel in de coöperatie, zodat wij voldoende eigen kapitaal kunnen verzamelen voor de aankoop van de woningen. De bewoners en hun netwerk worden voor een stuk mede-eigenaar van hun woning. Dit geeft een enorme boost aan zelfvertrouwen.

Zij worden betrokken tijdens het hele bouwproces en kunnen mee vorm geven aan hun woning. Zij nemen deel aan de vergaderingen van de cohousing groep en worden op die manier betrokken bij de toekomstige buurtwerking. Als aandeelhouder van Oak Tree Projects nemen zij ook deel aan de jaarlijkse Algemene Vergadering en kunnen zij tot 2 bestuurders afvaardigen. Deze vorm van samenwerking vinden wij een enorme meerwaarde. We krijgen onmiddellijk feedback, zodat we onze dienstverlening steeds kunnen verbeteren.

Welke uitdagingen kom je tegen in de praktijk?

Cohousing is aan een duidelijke opmars bezig, maar is nog niet algemeen bekend. Inclusiehuizen voor personen met een ondersteuningsvraag worden nu ook al gebouwd, maar als alleenstaande woningen. Wij combineren beide trends. Cohousing mag dan wel vaak onbekend terrein zijn, onze toekomstige bewoners zijn snel overtuigd van deze nieuwe woonvorm. Tijdens het bouwproces zijn er al uitgebreid mogelijkheden om kennis te maken met de toekomstige buren van zowel Oak Tree als van de volledige cohousing buurt: etentjes (picknick, barbecue), gezelschapspelletjes avonden, zwemnamiddagen, weekend aan zee etc.

Daarnaast vragen cohousing en compacte studio’s in één woning vaak afwijkingen van de stedenbouwkundige voorschriften. Hiervoor moeten we telkens per gemeente of stad opnieuw onderhandelen.  

Welke tips heb je voor startende coöperatieve ondernemers?

Een coöperatieve is een zeer dankbaar instrument voor sociale ondernemingen. Besteed naast het maatschappelijk doel zeker ook de nodige aandacht aan het aspect ondernemen. Een duurzaam business model waarbij je alle kosten en verwachte inkomsten in kaart brengt is hiervoor essentieel, zodat je niet afhankelijk bent van onzekere giften of éénmalige subsidies. Alle bijkomende extra’s zijn dan mooi meegenomen.

Tot slot zijn wij overtuigd van de kracht van samenwerking. Dit kan het efficiënte gebruik van middelen en de sociale impact alleen maar vergroten. 

Wat is jullie ultieme droom?

Wij dromen van een betaalbare inclusieve maatschappij. Wij willen niet passief wachten op een oplossing, maar wij willen onze handen uit de mouwen steken en ons steentje bijdragen, samen met onze coöperanten.  

...