Getuigenis de Okelaar cvba-so

De Okelaar is een cohousing voor/met 23 gezinnen, mensen van alle leeftijden, van verscheiden sociaaleconomische status, een zo kleurig mogelijke verscheidenheid die een afspiegeling is van de samenleving. Dus ook voor mensen met beperkte draagkracht die wat ondersteuning kunnen gebruiken. We hebben koop- en (sociale) huurwoningen. Daarnaast hebben we een groot paviljoen (= de ruimte voor gemeenschappelijk gebruik) dat we uitbaten als een gemeenschapscentrum voor de (ruimere) buurt. Met een eet/feestruimte, professionele keuken, bio-fairtrade winkeltje, polyvalente ruimte, thuiskantoor, gastenkamers, atelier…

...

Interview met Joost Callebaut en Mia Vranken, de oprichters van het geheel.

 

Wat maakt jullie anders dan andere bedrijven actief in cohousing?

Vooral de uitstraling en de ongekende combinatie van een cohousing met een gemeenschapscentrum. Het sterke ‘handelsmerk’ zijn onze drie pijlers:

  • Ecologisch verbouwen, ecologischer leven en elkaar daarin inspireren. 
  • Onze sociale pijler: we kiezen bewust voor leven in een warme gemeenschap en willen er zijn voor elkaar, voor de buurt, voor mensen die een appel doen op ons.
  • De spirituele pijler is de inspiratie (welke (geloofs)overtuiging of visie of wereldbeeld ook) van waaruit we zorg willen dragen voor mensen en voor de aarde (de andere pijlers).

Waarom heeft De Okelaar gekozen voor het coöperatieve vennootschapsstatuut?

In de werking en uitbating van het paviljoen/gemeenschapscentrum geeft dit statuut ons allerlei mogelijkheden: bijvoorbeeld vrijwilligerswerk naast (sociale) tewerkstellingsprojecten. We kozen bovendien ook voor een sociaal oogmerk om het coöperatieve karakter, het idealisme, de bevlogenheid, het vrijwilligerswerk duidelijker in de verf te zetten en te ondersteunen.

Welke uitdagingen kom je tegen in de praktijk?

Dat zullen we nog volop ondervinden: de uitbating van het gemeenschapscentrum staat nog aan het begin, er is slechts één ruimte helemaal klaar (voor verhuur en extern gebruik). Vanaf februari zal het hele paviljoen gebruiksklaar zijn.  De te verwachten uitdagingen : verwerven van voldoende bekendheid en zo voldoende gebruik van (delen van) het paviljoen door buitenstaanders (maar we hebben goede hoop en vertrouwen!), en de gedragenheid van de werking van het paviljoen door vrijwilligers-bewoners.

Welke tips heb je voor startende coöperatieve ondernemers?

Praat vooraf maar ook tijdens de start met vele ervaringsdeskundigen en gelijkgestemden. Zorg dat je een voldoende groot draagvlak hebt van ondersteuners en medestanders. Zorg voor een goed financieel plan. Probeer in de (sociale) media je project bekendheid te geven.

Wat is jullie ultieme droom?

Een warme ‘cohousing-buurt’ om in te wonen en een bloeiend en bruisend gemeenschapscentrum dat vele mensen samenbrengt!

....