Gemeenten geïnteresseerd in samenwerking met coöperaties

FairFin en ForumEthibel gaven op 8 november in opdracht van VVSG een vorming over duurzaam investeren aan gemeenteambtenaren. Naast informatie over de problemen met het financieel systeem en de mogelijkheden om binnen de bank 'propere' keuzes te maken, kwam ook het ondersteunen van coöperatieven aan bod. Gemeenten kunnen immers bij aanbestedingen voor publieke gebouwen en gronden ook coöperatieve criteria hanteren of projectontwikkelaars aanmoedigen een deel van de omgevingsenergie die zij opwekken voor te behouden voor de lokale gemeenschap via burgercoöperaties. Tijdens de vorming kwam de case van Turnhout aan bod, waar de gemeente via de coöperatie Campina Energie cvba bij besluit minstens 20% van de opgewekte windenergie in de gemeente voorbehoudt aan burgers.

De aanwezige vertegenwoordigers van gemeenten gaven aan behoefte te hebben aan concrete tips om met burgers een verschil te maken en van elkaar te willen leren, eerder dan extra campagnes of labels aangeboden te krijgen, die voor politici vaak interessant zijn maar aan waarde inboeten op het moment dat ze geoperationaliseerd worden.

De Coopkracht-Inspiratienota: Wat kunnen coöperaties betekenen voor lokale besturen? werd dan ook zeer gewaardeerd. In januari volgen er nog twee infosessies door FairFin en Forum Ethibel in Gent en Antwerpen, specifiek gericht op financieel beheerders van steden en gemeenten. 

...