Economische steunmaatregelen

 

 

 

 

 

 

Onvermijdelijk zal covid-19 een economische impact hebben op onze leden-coöperaties, freelance werkers, zelfstandige medewerkers en/of bestuurders.
Ondervind je economische schade, dan heeft de regering al enkele steunmaatregelen genomen. De voorbije dagen zijn die steunmaatregelen al meermaals bijgesteld en uitgebreid. Dat zal mogelijks nog gebeuren. We houden dit uiteraard voor jullie in de gaten.

Coopkracht ondersteunt tevens de oproep van SMART cv tot de beleidsmakers
om alle werkers en ondernemers in aanmerking te nemen voor de steunmaatregelen die de overheid uitvaardigt.

Enkele belangrijke maatregelen die nu al van kracht zijn sommen we kort even op.

  • Bij daling van je inkomsten of indien je jouw activiteit tijdelijk dient stop te zetten:
  • Je kan uitstel van betaling aanvragen voor de betaling van je sociale bijdrage
  • Uitstel kan tot 1 jaar aangevraagd worden.
  • Bij daling van je inkomsten, kan je een verlaging van je sociale bijdrage vragen
  • Voor bepaalde sectoren en in bepaalde situaties kan je zelfs een volledige vrijstelling van sociale bijdrage aanvragen.

We hopen het uiteraard niet maar indien je zelf ziek bent en de ziekteperiode duurt langer dan 8 dagen, krijg je vanaf de eerste dag ziekte een ziekte-uitkering.
 
Verder is er ook automatische uitstel voor het betalen van bedrijfsvoorheffing btw en personenbelasting.
Op onderstaande website zijn de meeste maatregelen gebundeld:

Coopfabrik wil leden van Coopkracht in deze bijstaan. Persoonlijke, fysieke afspraken zijn momenteel uiteraard niet mogelijk. Voor meer info stuur je een mail naar marc.bosschaert@coopfabrik.be .