Dwingende bepalingen voor coöperatieve vennootschappen vanaf 01/01/2020

WELKE DWINGENDE BEPALINGEN WORDEN VANAF 1 JANUARI 2020 VAN TOEPASSING OP COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN EN WAT IS DE IMPACT OP UW COÖPERATIE?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) legt een aantal bepalingen van dwingend recht op die vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn op de coöperatieve vennootschappen. In de nieuwsbrief van de NRC worden voor (erkende) coöperaties de voornaamste dwingende bepalingen in kaart gebracht.

Vanaf 1 mei 2019 opgerichte coöperaties zijn meteen onderworpen aan het WVV. Bent u een coöperatie die voor die datum werd opgericht, dan kunt u er voor opteren om vóór 1 januari 2020 uw statuten te wijzigen en u integraal aan het WVV te onderwerpen. Doet u dit niet, dan zullen de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing worden op uw coöperatie vanaf 1 januari 2020 en worden de daarmee strijdige statutaire bepalingen voor niet geschreven gehouden.

Om u volledig aan het WVV te onderwerpen hebt u nog de tijd tot 1 januari 2024. Maar let op!: Kiest u ervoor om na 1 januari 2020 een statutenwijziging door te voeren, dan moet u de statuten van uw coöperatie meteen integraal aanpassen aan alle bepalingen van het WVV. Naar de nieuwsbrief