Coopkracht-Memorandum Lokale Verkiezingen 2018

Coopkracht wil de lokale politicus en ambtenaar inspireren bij het uittekenen van het partijprogramma of het lokale beleid. In ons Memorandum schetsen we de meerwaarde die coöperaties kunnen bieden in het behalen van de SDG’s en negen speerpunten om de samenwerking tussen lokale besturen en coöperaties aan te sporen.

Lokale verkiezingen 2018

De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen het nieuwe internationale kader voor de lange-termijn doelstellingen rond duurzame ontwikkeling.  Lokale besturen spelen een cruciale rol in het bereiken van deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030. Met het  oog op de aanstaande provincie- en gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018, hebben ze een unieke kans om volop in te zetten op de SDG-agenda.

Meer directe burgerparticipatie en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen en coöperaties bieden nieuwe, veelbelovende opportuniteiten om duurzame steden en gemeenten van de toekomst te co-creëren. Onder het motto: “Zelf, samen en beter” is de coöperatie een geschikt ondernemingsmodel om de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid te bevorderen, via directe burgerparticipatie het draagvlak voor het lokale beleid te verhogen en extra financieringsruimte te creëren voor duurzame beleidsambities.

Met het Memorandum Lokale Verkiezingen 2018 beoogt Coopkracht de lokale politicus en ambtenaar te inspireren bij het uittekenen van het partijprogramma of het lokale beleid. We schetsen de meerwaarde die coöperaties kunnen bieden in het behalen van de SDG’s en negen speerpunten om de samenwerking tussen lokale besturen en coöperaties aan te sporen.

Ben je op zoek naar meer informatie over wat coöperaties zo uniek maakt, concrete voorbeelden van Vlaamse coöperaties die werken rond de 17 SDG’s en de ervaringen van samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen en Vlaamse coöperaties? Raadpleeg dan onze uitgebreide Coopkracht-Inspiratienota: Lokale besturen en de Sustainable Development Goals: Wat kunnen coöperaties betekenen voor lokale besturen?