Burgerenergiecoöperaties in de pers

In het artikel ‘Vlamingen nemen hernieuwbare energie in eigen handen’ van Erik Van Eycken, gepubliceerd door Apache, wordt de eigenheid en de kracht van Burgerenergiecoöperaties in de verf gezet. Dit ontdek je doorheen de persoonlijke getuigenis vanuit REScoop Vlaanderen, Klimaan en Zonnewind. Eerder verscheen hierover ook een verhelderend opiniestuk van Dirk Holemans in De Standaard: 'Het is ook uw wind'. In de nota ‘vergelijking REScoops en fincoops’ kom je te weten waarom een REScoop de enige echte vorm van coöperatief ondernemen dewelke rechtstreeks investeert in hernieuwbare energie.

 

De VREG publiceerde de Marktmonitor 2019 met de resultaten van een jaarlijkse enquête bij 1000 gezinnen en 1500 bedrijven. Een aantal opmerkelijke vaststellingen zijn:

  • Bij gezinnen stijgt de interesse in stroom die dicht bij huis geproduceerd wordt. 81% van de gezinnen is geïnteresseerd in Belgische stroom, 76% in Vlaamse stroom.
  • Er is een groeiende bezorgdheid over de betrouwbaarheid van groene elektriciteitscontracten maar er zijn aanwijzingen dat een bepaalde groep het groene karakter van de stroom beter zou vertrouwen als die ook lokaal wordt opgewekt.
  • Het aandeel gezinnen dat ooit deelnam aan een groepsaankoop blijft stijgen. Een groot deel van de gezinnen (59%) geeft aan dat ze van plan zijn om jaarlijks deel te nemen aan een groepsaankoop. Gezinnen die hun elektriciteitsleverancier via een groepsaankoop hadden gekozen, gaven vaker aan een groen contract te hebben (60,5%).
  • Betreffende de tevredenheid over hun energieleverancier zien we dat o.m. Ecopower bovenaan staat betreffende de klantentevredenheid.