Algemene Vergadering Coopkracht 10 juni 2020 - online

De algemene vergadering van Coopkracht zal plaatsvinden op woensdag 10 juni 2020 om 17u stipt. Omwille van de coronacrisis zal de AV online georganiseerd worden en dit in overeenstemming met het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020.

Programma

16u45 Aanmelding deelnemers
17u00 Verwelkoming en start online algemene vergadering
 
 • Activiteitenverslag 2019
 • Jaarrekening en financieel verslag 2019
 • Kwijting bestuurders
 • Begroting 2020
 • Actieplan 2020
 • Verkiezing bestuurders
 • Varia
18u30 Voorzien einde

Praktisch

 • We vragen je in te schrijven vóór 8 juni 2020 via dit registratieformulier.
 • Bij inschrijving ontvang je een bevestigingsmail en uiterlijk de dag op voorhand bezorgen we je de link om via Zoom vanop afstand deel te nemen.
 • Gelieve een kwartier op voorhand (om 16.45 uur) in te loggen.
 • Het is mogelijk om op voorhand per mail vragen te bezorgen via info@coopkracht.org
 • Wie een volmacht wil geven, vragen we dit volmachtformulier in te vullen en vóór 8 juni te bezorgen via info@coopkracht.org
 • Wie technische hulp nodig heeft voor de volmacht of de conference call, kan altijd een seintje geven op info@coopkracht.org
 • Om stemgerechtigd te zijn, moet je je lidgeld betaald hebben. Indien nog niet gebeurd is, kan je dat nog in orde maken door vóór 8 juni je lidgeld te storten op rekeningnummer BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht vzw.

Kom hier meer te weten over het Coopkracht-lidmaatschap.

Bijlage