6 webinars voor coöperaties en covid-19

De coöperaties in ons land hebben heel wat te verduren gekregen door de coronacrisis en zitten vaak nog met heel wat vragen. Hoe kan je bijvoorbeeld je algemene vergadering organiseren in lijn met de coronamaatregelen? Misschien zie je door het bos van de steunmaatregelen niet meer de bomen die voor jou van toepassingen zijn? Veel coöperaties zien zich ook genoodzaakt hun strategie te herdenken maar hoe begin je daaraan? 

Om op deze en nog andere prangende vragen een compleet en helder antwoord te formuleren, sloegen Cera, Febecoop en Coopkracht de handen in elkaar om jou en werd een cyclus van 6 webinars georganiseerd tussen 28 april 2020 en 2 juni 2020.

De opnames van deze webinars zijn gratis beschikbaar voor Coopkracht-leden, niet-leden betalen hiervoor 50 euro. Voor bijkomende info contacteer alain.schoovaerts@coopkracht.org.

De thema's en data van de webinars waren:

Organiseren van de algemene vergadering in coronatijden (28/04/20)

Coöperaties met een boekjaar dat eindigt op 31/12 moeten uiterlijk op 30 juni hun jaarrekening hebben voorgelegd aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring. De coronamaatregelen, die onder meer opleggen dat iedereen moet thuisblijven, maken het praktisch onmogelijk om algemene vergaderingen te organiseren. Het uitstellen van de A.V. is een voor de hand liggende mogelijkheid om met deze coronamaatregelen om te gaan, maar er zijn nog andere mogelijkheden.  

Sprekers: Lieve Jacobs (Cera) licht het volmachtenbesluit van 9 april toe en Marc Bosschaert (Coopfabrik - dienstverlener van Coopkracht) licht de mogelijkheden van Zoom toe om een A.V. op afstand te organiseren.

Economische steunmaatregelen covid-19 (5/05/2020)

Onze overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zo weinig burgers als mogelijk ziek worden. Maar ook jouw coöperatie moet in deze coronatijden zo gezond mogelijk blijven. Zowel de federale als de Vlaamse overheid voorzien een batterij aan steunmaatregelen.  

Sprekers: Debby Buys (Xerius), Toon De Schutter (Xerius) en Isabelle Cornelis (SD Worx) geven een toelichting én een update bij de steunmaatregelen die specifiek voor coöperatieve vennootschappen nuttig zijn en focussen op de maatregelen rond exit-strategie.

Strategie in post-coronatijden (12/05/2020)

Een enorme economische recessie, de onbekende 1,5 meter samenleving, onderbroken bevoorradingsketens .... maar ook een nieuwe kijk op solidariteit en nabijheid.

Ongetwijfeld zal de fall-out van de coronacrisis ook een impact hebben op de toekomst van jouw coöperatie. Als je de gevaren en de kansen goed kan inschatten, behoort jouw coöperatie misschien wel tot diegene die er sterker uitkomen.  

Spreker: Peter Bosmans (Febecoop) geeft je een aantal kapstokken voor strategische planning.

Het luiden van de alarmbel duldt geen uitstel, zeker niet in deze tijden (19/05/2020)

In deze corona-tijden komen heel wat coöperaties onder druk te staan. Als bestuurder is het je taak om tijdig ‘de alarmbel te luiden’: om tijdig aan de Algemene Vergadering de nodige maatregelen voor te leggen om een mogelijk faillissement te vermijden.

Sprekers: Lieve Jacobs (Cera) licht toe hoe je dit concreet aanpakt en Marc Bosschaert (Coopfabrik - dienstverlener van Coopkracht) geeft je aan de hand van een concrete case een sjabloon voor het bijzonder verslag waarin de Raad van Bestuur de maatregelen beschrijft.

Het financiële beheer van je coöperatie (26/05/2020)

In "normale" omstandigheden voor velen niet het spannendste onderdeel, maar vandaag helemaal bovenaan de stapel.

Hoe becijfer je de meer of minder inkomsten? Hoe zorgen we ervoor dat we iedereen kunnen betalen (en iedereen ons betaalt)? Hebben we voldoende middelen, of moeten we extra cash voorzien?  Hoe kunnen we dit best berekenen, en wat zijn de gevolgen (rustige vastheid, demarreren of de zaak -tijdelijk- sluiten)?

Spreker: Bart Van Gysel (Febecoop) helpt je mee zorg te dragen voor de regel: Een gewaarschuwde en goed voorbereide coöperatie telt voor 2!

Balans- en liquiditeitstest in de praktijk (2/06/2020)

Onder het nieuwe WVV werd het kapitaalbegrip vervangen door het concept ‘verantwoordelijkheid’. Dit wordt geconcretiseerd door de balans- en liquiditeitstest. Wat betekent dit in de praktijk? Wanneer en hoe moeten we die testen uitvoeren?

Sprekers: Lieve Jacobs (Cera) reikt je handvaten aan voor de praktijk en Marc Bosschaert (Coopfabrik - dienstverlener van Coopkracht) geeft je aan de hand van twee concrete cases een sjabloon voor het verslag dat de Raad van Bestuur moet opstellen.