Wereldcafé.coop

""

"Een leefbaar bedrijf, dat winst maakt, maar met sociale doelstellingen"

Peter Raymaekers

Lees ook

""

“We blijven ons behoeden voor het snelle geld en onbezonnen vooruitgang. We doen hier alles stap voor stap en willen samenwerken in absoluut vertrouwen. De coöperatieve principes zijn een fundamenteel onderdeel van onze bedrijfsvisie."

Alexander Claeys, Het Hinkelspel cv
""

"Samen de markt op gaan om een faire prijs uitbetaald te krijgen"

Eddy Leloup, Milcobel cv
""

"We willen dit nog dertig jaar met elkaar kunnen doen."

Laura Bracke, Lekker GEC cvso
""

"Bij ons zal niet eender wie toetreden"

Sabien Windels