Roof Food cvba

""

"Bij ons zal niet eender wie toetreden"

Sabien Windels

Lees ook

""

"Samen de markt op gaan om een faire prijs uitbetaald te krijgen"

Eddy Leloup, Milcobel cvba
""

"Passieve consumenten worden in een coöperatie actieve burgers die samen met boeren werk maken van een betere toegang tot grond. Zo betrekken we onze vennoten in een beweging die staat voor de transitie naar een duurzamer landbouwmodel. Dat is voor ons de grote meerwaarde van coöperatief ondernemen.”

Adje Van Oekelen, De Landgenoten cvba-so
""

"We willen dit nog dertig jaar met elkaar kunnen doen."

Laura Bracke, Lekker GEC cvba-so

"De coöperatieve principes helpen ons engagement, transparantie, samenwerking en overleg te verankeren in ons bedrijfsmodel."

Sara Vander Auwera