Partago cvba

""

"Een coöperatie is een onderneming. Je kan niet non-profit zijn."

Joachim Jacob, Partago cvba

Lees ook

""

“De ICA-principes vormen de basis voor de werking van Ecopower. Dat is: zoveel mogelijk burgers de kans geven om blijvend mede-eigenaar te zijn van hernieuwbare-energie-installaties waarvan ze de energie kunnen afnemen en waarover ze democratisch controle uitoefenen. Zo verenigen we al meer dan 48.000 burgers in een partnerschap voor duurzame energie."

Jim Williame, Ecopower cv
""

"Tegenover 'ik, hier en nu' staat 'wij, overal, en ook voor later'"

Relinde Baeten, Ecopower cv
""

"Een coöperatie laat je zaken realiseren die je alleen niet kan doen"

Niko Deprez, BeauVent cvba
""

"Grote uitdagingen aanpakken gaat het beste indien een grote groep mensen zich hier achter zet. En ieder op zijn manier met zijn unieke talenten bijdraagt aan een groter geheel. De coöperatieve principes waarin iedereen mee kan participeren in ons bedrijf passen hier prachtig in. Onze leden raken zo betrokken en kunnen actief hun schouders onder onze missie zetten."

Maarten Kooiman