Uitgebreide Belgian Cooperatieve Monitor nu beschikbaar

Volgens de Belgian Cooperative Monitor waren er in België in 2015 niet minder dan 25.405 coöperatieve vennootschappen. Het aantal - voor de NRC - erkende coöperaties stijgt tot meer dan 600 in 2017. Ze staan in voor 5,5% van het BBP. Het aandeel van coöperatieve vennootschappen in de Belgische economie is zonder twijfel significant. In 2015 hadden zij een totale omzet van 22,5 miljard euro, een stijging van 3,5 miljard ofwel 18% sinds 2010. Hun balanstotaal bedroeg samengeteld in 2015 161 miljard euro, een stijging van 17% sinds 2010, en vertegenwoordigt zo ongeveer 6,5% van alle Belgische organisaties. Ook op vlak van werkgelegenheid spelen coöperaties een heel belangrijke rol. 4728 coöperatieve vennootschappen zijn werkgever. In Vlaanderen, zijn de meeste coöperaties te vinden in Antwerpen (2.463), dicht gevolgd door Oost-Vlaanderen (1.954).

De Belgian Cooperative Monitor 2017 is een initiatief van Cera & Febecoop. De uitgebreide Belgian Cooperative Monitor vind je hier.