Participatie als motor voor verandering

Nieuwe voorzitter van Arbeid & Milieu – Vincent Bellinkx – geeft zijn visie op de rol van de coöperatie in onze economie en samenleving in het recente A&M Magazine. Arbeid & Milieu is het samenwerkingsverband tussen de milieubeweging (Bond Beter Leefmilieu) en de 3 vakbonden aan Vlaamse zijde: ACV, ABVV en ACLVB.             

In de VPRO Tegenlicht documentaire "De vakbonden van morgen" stelde men zich de vraag: Kunnen vakbonden de nieuwe generatie werkenden nog vertegenwoordigen? Zijn er nieuwe vormen van collectiviteit nodig?

De nieuwe voorzitter van Arbeid & Milieu – Vincent Bellinkx – heeft er alvast een duidelijk antwoord op: “participatie is de motor voor verandering”. Het recente A&M Magazine schenkt aandacht aan de rol die coöperaties kunnen spelen in deze context.

Volgens Bellinkx is “de sterkte van een coöperatie [..] dat bottom-up en top-down hetzelfde is. Participatie is binnen een coöperatie structureel ingebouwd in de bedrijfscultuur. Het grote verschil tussen klassieke bedrijven en coöperaties is dat in coöperaties de arbeid –de werknemers - het bedrijfsproces bepaalt en kapitaal inhuurt terwijl in klassieke bedrijven het kapitaal het bedrijfsproces bepaalt en arbeid inhuurt. Het doel is verschillend: in een werkerscoöperatie staat het welzijn van de werknemer-eigenaar (goed loon, waardig werk, zelfrealisatie,...) centraal. In het traditionele bedrijf is dat het welzijn van het kapitaal (groei van kapitaal, dividenden, ...). De erkende ICA principes (zie hieronder) zijn volgens mij als jurist een mooie hefboom om ook juridisch bepaalde zaken vast te leggen. Daarom is een volwaardig statuut voor coöperaties aan te bevelen. We hebben nood aan veel meer coöperatieve experimenten op bedrijfsniveau. Het wettelijk kader is daarbij op dit moment nog te vaak een drempel, daar waar ze eigenlijk een drijvende factor zou kunnen en moeten zijn.”

Lees hier het volledig artikel: Participatie als motor voor verandering - interview met Vincent Bellinkx (voorzitter A&M)

...