3 nieuwe leden

MegaWattPuur is een burger energiecoöperatie in oprichting uit het Waasland. MegaWattPuur is lid van REScoop.Vlaanderen en wil meewerken aan het klimaat-neutraal maken van het Waasland. De naam MegaWattPuur straalt uit wat deze groep geëngageerde burgers wil: het versnellen van de energietransitie naar propere en hernieuwbare energie door in te zetten op goed ontwikkelde technieken zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, windenergie, warmtenetten en open te staan voor de vernieuwingen in de energiesector.  MegaWattPuur is er trots op zichzelf een pure burgercoöperatie te noemen en onderschrijft volmondig de ICA-principes.

Naar de ledenpagina

Woonpunt Zennevallei (WPZ) ijvert sinds 1920 voor betaalbaar wonen in Beersel, Halle, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw. Momenteel huren een 1.900-tal gezinnen een (sociale) huurwoning van WPZ. 1.300 andere woningen werden verkocht aan gezinnen met een bescheiden tot middelgroot inkomen. De sociale huurders krijgen bij WPZ een korting van ongeveer 50% op de huurprijs ten aanzien van de markthuurprijs. Daarbij focust WPZ op het creëren van woonzekerheid. Misschien denk je: een lidmaatschap vanuit een onverwachte hoek? We gingen het zelf ontdekken en hadden een gesprek met Bart Vranken, directeur van Woonpunt Zennevallei.

Al snel blijkt dat WPZ veel meer is dan een ‘betonboer’ en zichzelf ziet als een multi-stakeholder coöperatie. Dit doet WPZ door samen te werken met lokale overheden en welzijnsorganisaties om zo het patrimonium in te zetten om bij te dragen aan lokale maatschappelijke noden en aan het realiseren van een inclusieve samenleving. Illustraties hiervan zijn o.m. het voorzien van woningen die kunnen dienen als doorgangswoning of voor de opvang van erkende vluchtelingen, de creatie van kinderopvanginitiatieven (waarbij een contingent bij voorrang toegewezen wordt aan WPZ-huurders),  buurthuizen, de creatie van 12 ADL-woningen en 20 zorgwoningen voor mensen met ASS en de aanleg van groene publieke ruimtes. WPZ staat als coöperatie ook mee aan de wieg van een CSA-boerderij door de noodzakelijke gronden gratis beschikbaar te stellen. Hetzelfde gebeurt met andere (bio-) boeren op haar restgronden. In ruil vraagt de coöperatie om aan natuurinrichting te doen en om open te staan voor dagactiviteiten van haar zorgpartners. Andere projecten staan in de startblokken bij WPZ: een co-housing initiatief om vereenzaming bij senioren te helpen tegengaan en een eerste mobipunt (met hopelijk ook deelauto’s en deelfietsen).  Samen met andere coöperaties bereidt WPZ grootschalige duurzame energietoepassingen voor ifv betaalbare en duurzame energie en lobbyt daarvoor om de regelgeving aan te passen en bv. meer aan te passen voor collectieve zonnedaken waarbij het solidariteitsprincipe aanvaard wordt.

En hoe gaat WPZ om met de ICA-principes? Bart Vranken behoort tot de eerste lichting van het ‘postgraduaat in het coöperatief ondernemen en management ‘ van de KUL en schreef zijn eindwerk over de zorg voor de ICA-principes binnen de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Naar de ledenpagina

Growing Beans is een coöperatie in oprichting die mannenhemden op de markt brengt onder de merknaam Mr. Manchette.

Liefde en respect voor mens en milieu zitten niet alleen verweven in onze collectie, maar vormt tevens de rode draad doorheen ons hele beleid. Met Mr. Manchette willen we mensen op ongedwongen wijze laten opstaan voor eerlijke en ecologische mode. We doen dit door premium mannenhemden op de markt te brengen met zowel in de modellen als in de prints een vleugje originaliteit. We werken hoofdzakelijk met biologisch katoen (of tencel) en garanderen een eerlijke productie in Portugal. Iedere collectie trachten we een extra stap te zetten naar nog duurzamere hemden. Zo hebben we de plastic verpakking van de hemden reeds vervangen door papieren banden gemaakt van stofresten van de productie, de polyester labels uit China door labels in biologisch katoen die in Nederland geproduceerd worden en de polyester knopen door de natuurlijke corozoknopen (van de tagua-noot).

Door onze hemden te verkopen via ‘conventionele’ kledingwinkels kunnen we zowel voor de winkeleigenaars als voor de consumenten de drempel om ecologisch en eerlijk te kopen zoveel mogelijk wegnemen. Wij geloven dat we via deze weg meer mensen kunnen overtuigen om de stap te zetten naar eerlijke en ecologische kledij. Daar liggen de hemden tussen conventionele hemden zoals Hugo Boss, R2 Amsterdam, Thomas Bradley en dergelijke wat het gemakkelijker maakt om voor een eerlijk en ecologisch hemd te kiezen.

Naar de ledenpagina