Lid worden

Waarom lid worden van Coopkracht?

Wij maken coöperatief leven wakker en zichtbaar in Vlaanderen. Dat doen we door coöperatief geïnspireerde organisaties met mekaar in contact te brengen en hun kennis en ervaring te delen. Meer nog, we profileren het coöperatieve gedachtegoed extern naar pers, beleidsmakers, jongeren, ... Concreet nodigen we alle Vlaamse ondernemingen uit om actief werk te maken van de zeven internationaal erkende coöperatieve principes (de ICA-principes) en zo mee bij te dragen aan de waardegedreven economische en maatschappelijke ontwikkelingen. U hoeft zelf geen coöperatief bedrijf (cvba) te zijn om de coöperatieve beginselen in uw bedrijfsbeleid te integreren. De kans is groot dat u dat nu al doet. Uw bedrijf kan officieel deelnemen aan dit waardevolle streven door lid te worden van Coopkracht. Dat kan dus ook als nv, bvba of vzw.

Deel in het netwerk - Beginselen

Coopkracht vzw verwelkomt alle ondernemingen in Vlaanderen – al dan niet met het statuut van de cvba – die er actief werk van willen maken om de ICA-principes sterker in hun bedrijfsvoering te verankeren. De zeven coöperatieve principes zoals die werden opgesteld door de Internationale Coöperatieve Alliantie zijn te vinden op www.ica.coop en in de brochure van Coopkracht over de coöperatieve principes en het ICA-kompas.

Hoe lid worden?

Procedure
  • Stuur je vraag om lid te worden naar info@coopkracht.org.
  • Geef aan dat je er actief werk van wilt maken om de ICA-principes te versterken. Het invullen van het ICA-kompas is hiervoor een goed instrument. Nadien kun je het verslag naar ons sturen.
  • Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt beslist over de toetreding. Als dat gewenst is, volgt er een gesprek.
  • Na goedkeuring word je uitgenodigd om het lidgeld te betalen.
  • Je aanvraag wordt gedeeld met de leden van Coopkracht. We willen immers een netwerk opbouwen waar bestaande en nieuwe leden elkaar versterken.

Lidgeld

  • Het standaardtarief is 250 euro.
  • Grotere bedrijven (met meer dan 50 werknemers en/of een balanstotaal van meer dan 5 miljoen euro) vragen we om ons te steunen door 1.000 euro lidgeld te storten.
  • Vrijwillige bijdrage: Leden die willen helpen ons verhaal mee mogelijk te maken en meer kunnen/willen betalen, nodigen we van harte uit een aanvullende vrijwillige bijdrage te doen.
  • Steunend lidmaatschap/sympatisanten: 50 euro. Sympathiserende particulieren of organisaties die niet in aanmerking komen voor lidmaatschap maar toch graag van de toegang tot ons netwerk willen genieten zijn ook welkom. Als steunend lid geniet je echter niet van de ledenvoordelen noch van het stemrecht.

Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht vzw.
Voor meer informatie neem je contact op via info@coopkracht.org.