CoopAcademy

Coopkracht bundelt vanaf september 2018 haar online en offline trainingsaanbod over coöperatief ondernemen onder de noemer CoopAcademy.

Coopkracht zal regelmatig face-to-face (offline) workshops organiseren over actuele thema’s rond coöperatief leven, werken en ondernemen. Bovendien trachten we tenminste drie keer per jaar online trainingen / infosessies aan te bieden in de form van korte webinars.

Op elke CoopAcademy workshop krijgen Coopkracht-leden scherpe kortingen. De webinars zijn zelfs helemaal gratis voor onze leden. Niet-leden mogen eveneens genieten van ons aanbod maar betalen de volledige prijs.

Hieronder vind je een overzicht van ons aanbod vanaf september 2018.
Voor elke online en offline training kun je je inschrijven via info@coopkracht.org. Vermeld de webinars of workshops die je wenst te volgen en stort indien nodig het juiste bedrag op rekening IBAN BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht.

Ons aanbod is ook te raadplegen in de netwerkkalender op deze website.

Datum & tijd Beschrijving
13/09/2018

Webinar: Vrijwilligersbeleid in een coöperatie

 

Mag een coöperatie met vrijwilligers werken? Wat zegt de fiscale en sociale wetgeving hierover? Is de regelgeving anders voor een coöperatie met sociaal oogmerk? Met welke oplossingen werken coöperaties in de praktijk?

De opname van dit webinar is binnenkort beschikbaar.
Heb je interesse? Laat het ons weten via info@coopkracht.org!

Spreker: Marc Bosschaert, Q-bus cvba
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro.

25/09/2018
17u30-20u

Workshop: Hoe omgaan met de 7 ICA-principes in je coöperatie?

 

Hoe wil je als startende coöperatie omgaan met de 7 ICA-principes? Reflecteer samen met ons over de toepassing van de ICA-principes in jouw organisatie en leer van anderen over quick en slow wins op vlak van de coöperatieve principes.

De aanpak van deze workshop is ook geschikt om met meerdere leden/bestuurders van dezelfde coöperatie samen na te denken over de ICA-principes, en op basis hiervan de Self-Scan van het ICA-kompas in te vullen.

Locatie: Ecopower, Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem
Trainers: Lieve Jacobs (Cera cvba) en Jan de Pauw (REScoop Vlaanderen vzw)
Prijs: leden gratis; niet-leden 80 euro.
Inschrijven: via info@coopkracht.org. Niet-leden kunnen het inschrijvingsgeld storten op rekening IBAN BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht.

01/10/2018
12u30-13u30

Webinar: De nieuwe vennootschapswetgeving is een feit. Implicaties voor coöperaties.

 

Tegen het najaar zal het nieuwe wetboek van vennootschappen een feit zijn, met belangrijke impact op de coöperatieve vennootschapsvorm. Kom alles te weten over de wijzigingen en de implicaties voor de coöperatieve vennootschapsvorm en de nieuwe erkenningsprocedure voor de sociale ondernemingen (voorheen cvba-so).

Locatie: online
Spreker: Peter Bosmans, Febecoop vzw
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro.
Inschrijven: via info@coopkracht.org. Niet-leden kunnen het inschrijvingsgeld storten op rekening IBAN BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht.

Bekijk alvast deze teaser:

22/10/2018
12u30-13u30

Webinar: Fiscale aspecten van coöperatief ondernemen (deel 1)

 

 

 

Ten gevolge van het zomerakkoord kan een kapitaalvermindering niet langer zomaar belastingvrij uitgekeerd worden. Ook de boekhoudkundige verwerking van een kapitaalsvermindering door uittreding wordt complexer. We lichten toe aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Wat houden de nieuwe spelregels in voor coöperaties.

Bovendien geven we uitleg over de nieuwe wetgeving roerende voorheffing op dividenden voor erkende coöperaties. Ook hier werd de wetgeving, en dus de werkwijze, grondig gewijzigd.

Locatie: Online
Spreker: Marc Bosschaert, Q-bus cvba
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro.
Inschrijven: via info@coopkracht.org. Niet-leden kunnen het inschrijvingsgeld storten op rekening IBAN BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht.

22/11/2018
12u30-13u30

Webinar: Fiscale aspecten van coöperatief ondernemen (deel 2)

 

 

 

Welke voordelen bieden de (nieuwe) taks shelter regeling voor startende en groeiende coöperaties? Wat komt in aanmerking en hoe ga je met deze fiscale stimulans om?

Bovendien lichten we kort toe hoe je binnen je coöperatie best omgaat met voordelen alle aard.  Het niet (of foutief) toepassen van deze regels kan immers zware fiscale en sociale gevolgen hebben voor de bestuurders van uw coöperatie.

Locatie: Online
Spreker: Marc Bosschaert, Q-bus cvba
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro.
Inschrijven: via info@coopkracht.org. Niet-leden kunnen het inschrijvingsgeld storten op rekening IBAN BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht.

11/12/2018
17u30-20u

Workshop: Fiscale aspecten van cohousing

 

Wil je een co-housingproject als volwaardige coöperatie organiseren dan moet je rekening houden met boekhoudkundige en fiscale spelregels. Hoe kom je tot een aanvaardbaar businessplan? En hoe moet je de verhouding aandeelhouder en bewoner fiscaal benaderen? En wat bij uittreding? Wie heeft na 20 jaar recht op de weerwaarde van het gebouw? Jij, de coöperatie of de fiscus? We bekijken gedetailleerd het risico van het voordeel alle aard voor de bewoner die ook bestuurder is van je coöperatie.

Locatie: Ecopower cvba, Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem
Trainer: Jos Motmans en Marc Bosschaert (Q-bus cvba)
Prijs: leden 40 euro; niet-leden 80 euro.
Inschrijven: via info@coopkracht.org. Gelieve het juiste bedrag over te schrijven op rekening IBAN BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht.

""