Getuigenissen

Hier bundelen we getuigenissen onder andere van Coopkracht-leden, van organisaties en bedrijven die coöperatief leven of werken, maar ook van mensen zoals jij en ik.

 • ""

  "Van Mr. Phair naar gewoon fair"

  Eddie Weldon, Stewarts Group uit Schotland
 • ""

  "Onze onderneming trekt ondernemers aan"

  Ingrid Verduyn, We and Work cvba
 • ""

  "Wij geven kansen, maar niet ten koste van de bedrijfsresultaten."

  Jurgen Denul, The Opportunity Factory
 • "De coöperatieve principes helpen ons engagement, transparantie, samenwerking en overleg te verankeren in ons bedrijfsmodel."

  Sara Vander Auwera, Coop Content cvba
 • ""

  “De ICA-principes vormen de basis voor de werking van Ecopower. Dat is: zoveel mogelijk burgers de kans geven om blijvend mede-eigenaar te zijn van hernieuwbare-energie-installaties waarvan ze de energie kunnen afnemen en waarover ze democratisch controle uitoefenen. Zo verenigen we al meer dan 48.000 burgers in een partnerschap voor duurzame energie."

  Jim Williame, Ecopower cvba
 • ""

  "Bij Choco zijn de 7 principes een leidraad voor permanente coöperatieve evolutie en de daaraan gekoppelde bewustzijnsgroei van het bedrijf en haar medewerkers."

  Steven Pauwels, Choco cvba
 • ""

  "We zijn sterker en slimmer als we samenwerken"

  Hilde Vanwildemeersch, Woonder cvba
 • ""

  "'Toegevoegde waarde creëren voor een meer solidaire, warmere, meer ecologische en mooiere samenleving'"

  Koen Vandenbroeck, Ethicom
 • ""

  'Samen de markt op gaan om een faire prijs uitbetaald te krijgen'

  Eddy Leloup, Milcobel cvba