Feiten en cijfers

Coöperaties in België

Hierover kom je meer te weten op onderstaande links:

Coöperaties in Europa

Coöperaties zijn belangrijke spelers in België en Europa en leveren een belangrijke bijdrage tot werkgelegenheid, duurzame ontwikkeling en economisch pluralisme. Een recente schatting van het Europees Parlement toont aan dat er 160.000 ondernemingen zijn in handen van 123 miljoen leden, die aan 5,4 miljoen personen werk verschaffen en gemiddeld 5% bijdragen aan het BBP van de lidstaten van de EU.

In tijden van crisis blijken coöperaties veerkrachtiger dan veel conventionele ondernemingen en ze stimuleren doeltreffend het bedrijfsleven op micro-economische schaal. Ze fungeren als springplank voor duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid, dragen bij tot echt economisch pluralisme en zijn een onmisbaar element van de socialemarkt-economie.

Coöperaties zijn in staat doeltreffend en doelmatig te voorzien in bestaande en nieuwe behoeften in sectoren als die van het beheer van cultuurgoederen, de creatieve sector en ecologische duurzaamheid, ...

België telde eind 2010 maar liefst 26.626 coöperatieve vennootschappen. We moeten alleen Spanje en Italië laten voorgaan wat het aantal coöperaties betreft. De totale omzet van de 131 (grootste) door de NRC erkende coöperaties in België alleen al bedroeg in 2010 ongeveer 4,2 miljard euro. Ze vertegenwoordigen 23% van de coöperatieve omzet in België, wat overeenkomt met 1,2% van ons BBP.

Ook al zijn gegevens voor het totale economische gewicht van de bijna 30.000 coöperaties (nog) niet beschikbaar, toch lijkt het niet ver gezocht dat het vele malen groter is en we het Europese gemiddelde van 5% van het BBP halen.

Meer informatie hierover vind je op de website van het Europees Parlement.

Coöperaties in de wereld

Ontdek de laatste feiten en cijfers over coöperaties in de wereld op de World Cooperative Monitor.

De voorbije jaren hebben de belangrijkste internationale instellingen het coöperatieve model erkend. Zij roepen hun leden op om deze vorm krachtig te ondersteunen.

Verenigde Naties

De algemene vergadering van de VN riep 2012 uit tot het Jaar van de Coöperatie. Zij vraagt daarbij:

  • maatregelen te nemen voor en de creatie van een ondersteunende en faciliterende omgeving voor coöperatief ondernemen;
  • het publiek meer bewust te maken van de belangrijke bijdrage die coöperaties leveren op het vlak van tewerkstelling en socio-economische ontwikkeling;
  • wetenschappelijk onderzoek te doen en statistische gegevens te verzamelen over de activiteiten van coöperaties en hun socio-economische impact.

Internationale Arbeidsorganisatie

De IAO beveelt aan om de coöperatieve identiteit te versterken en te promoten. Daarnaast roept het op om maatregelen en beleidskaders uit te werken om de ontwikkeling van coöperaties te ondersteunen.

Europese Commissie

Omdat de leden van een coöperatie zowel eigenaar als gebruiker zijn, beveelt de Europese Commissie deze vennootschapsvorm aan als een ideaal instrument om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.