Webinar 'Het financiële beheer van je coöperatie'

In "normale" omstandigheden voor velen niet het spannendste onderdeel, maar vandaag helemaal bovenaan de stapel.

Hoe becijfer je de meer of minder inkomsten?  Hoe zorgen we ervoor dat we iedereen kunnen betalen (en iedereen ons betaalt)?  Hebben we voldoende middelen, of moeten we extra cash voorzien?  Hoe kunnen we dit best berekenen, en wat zijn de gevolgen (rustige vastheid, demarreren of de zaak (tijdelijk) sluiten)?

Spreker: Bart Van Gysel (Febecoop) helpt je mee zorg te dragen voor de regel: Een gewaarschuwde en goed voorbereide coöperatie telt voor 2!

Datum