Seminarie “Algemene Verordening Gegevensbescherming” - NRC

De Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) nodigt u uit om een seminarie bij te wonen met als thema de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”.
Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels afgekort “GDPR”) van toepassing zijn in de gehele Europese Unie. Deze verordening brengt wellicht ook voor uw coöperatie enkele belangrijke wijzigingen met zich mee voor de reeds bestaande Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De seminarie zal u een overzicht bieden van het toepassingsgebied en de belangrijkste principes van deze wetgeving. Daarnaast zal ook in detail worden ingezoomd op de vernieuwingen die de GDPR met zich meebrengt. Verder worden de rechten en verplichtingen op een algemene wijze toegelicht waarmee ook in bepaalde gevallen coöperaties rekening dienen te houden (zoals een privacyverklaring, impact assessment, dataregister, Data Protection Officer,…). Ook wordt gekeken naar de nieuwe handhavingsmethoden en sancties. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duiding gegeven bij het correct toepassen van de privacyregelgeving.
De algemene kernvraag waarop deze seminarie een antwoord wil geven is: hoe ga je als coöperatie om met de persoonsgegevens van je werknemers, leden, contractanten... zonder hun privacyrechten te schenden?”.
Dit seminarie zal plaatsvinden op woensdag 25 april 2018 (van 14.00 tot 16.30 uur), in de gebouwen van de FOD Economie (City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, zaal 04/A19-22), en zal gegeven worden door Mevrouw Sarah van den Brande, counsel Curia advocaten, expert IP & privacy.
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 16 april 2018 per e-mail naar het volgend adres: claudio.valentino@economie.fgov.be. Het aantal plaatsen is beperkt tot 40 personen.

Het Secretariaat van de NRC

Datum
Einde
16:30
Adres

FOD Economie - City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel