Le Printemps des SCOP 2018

""

Op 21 maart aanstaande organiseert de federatie van de Sociétés à gestion Coopérative et Participative (SCOP – vennootschappen met coöperatief en participatief beheer – vcpb’s) in partnerschap met SMart voor het derde opeenvolgende jaar opnieuw een editie van “Le Printemps des SCOP”. Het doel van deze federatie, die eind 2013 werd opgericht onder impuls van een dertigtal ondernemingen en federaties van de sociale economie in Wallonië en Brussel, bestaat erin de studenten, de ondernemers van vandaag en morgen, de vakbondskringen, de werkgeversverenigingen en onze verkozenen bewust te maken van het concrete en duurzame alternatief dat door democratische ondernemingen wordt geboden.  

Deze tweetalige nieuwe editie van het evenement zal in Brussel plaatsvinden rond het thema “Is democratie verenigbaar met markteconomie?”. Ze zal zijn opgebouwd rond drie uitwisselingsmomenten. Het eerste moment zal bestaan uit de bijdrage van de gewestministers van Economie die het zullen hebben over de politieke bereidheid om de participatie van de werknemers in hun onderneming te bevorderen. Het tweede moment zal draaien rond de getuigenissen van twee werknemerscoöperaties: de ene is Vlaams – Thuisverpleging Meerdael, en de andere gaat er prat op dat ze de eerste Coöperatie van werknemers-vennoten in Wallonië is - Difrenotech. Het laatste moment zal worden gevormd door een debat, waarbij het standpunt van Smart bij monde van Sandrino GRACEFFA met dit van de Vlaamse journalist en vermaarde schrijver David VAN REYBROUCK zal worden geconfronteerd.

“Le Printemps des SCOP” staat open voor iedereen. De doelstelling blijft altijd gelijk: ondernemingen op de voorgrond plaatsen die elke dag opnieuw proberen om anders te ondernemen in zeer uiteenlopende activiteitensectoren. Door zich te steunen op burgerschap en solidariteit, willen deze vcpb’s een antwoord bieden op de problemen die worden gesteld door delokalisatie, ongebreideld winstbejag en de afwezigheid van democratie in het economisch systeem.

Startdatum
Einddatum
Adres

Coenraetsstraat 72
1060 Brussel