Inspiratiedag Coöperatieve Woonmodellen

Datum
Begin
10:00
Einde
17:30
Locatie

Vrijzinnig Centrum Geuzenhuis
Kantienberg 9
9000 Gent

Inschrijvingsformulier
Naam & voornaam
Ik schrijf me in voor:
(ik stort vooraf 20 € op rekening IBAN BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht)
(ik stort vooraf 20 € op rekening IBAN BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht)
(ik stort vooraf 40 € op rekening IBAN BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht)