Infosessie hervorming vennootschapsrecht

Op initiatief van minister van Justitie Geens ondergaat het Wetboek van Vennootschappen een grondige hervorming. Ook voor coöperaties zijn de gevolgen ingrijpend. Daarom organiseert Febecoop Adviesbureau hierover een gratis infosessie op 16/1/18.

Tijdens twee gratis infossesies geeft Febecoop Adviesbureau een antwoord op onder meer deze vragen:

  • Wat zijn de achtergronden van deze nieuwe wet?
  • Wat zijn de gevolgen voor startende coöperatieve vennootschappen? En voor erkende coöperaties?
  • Op welke manier en binnen welke termijn moeten bestaande coöperaties hun statuten aanpassen?
  • In welke mate werd de ethische grondslag van de coöperatie (de ICA-principes) in de basiswet verankerd?
  • Wat met de Vennootschap met Sociaal Oogmerk?

De infosessies zijn bedoeld voor startende en bestaande coöperaties en andere rechtstreeks belanghebbenden.

  • Wanneer: dinsdag 16 januari 2018, van 13.30 tot 17  u.
  • Waar: Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11, Leuven
  • Maximaal 25 personen

Inschrijven: stuur een e-mail naar Beatrice Godaert (b.godaert@febecoop.be) vóór 9 januari met je naam en je organisatie/bedrijf, en eventuele specifieke vragen.

Startdatum
Einddatum