Coopkracht webinar 'Horizontaal organiseren'

Sprekers: Ilona Piron en Ivo Bols, Percolab Belgium cvba
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro. Niet-leden worden verzocht het inschrijvingsgeld vooraf te storten op rekening IBAN BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht.
Interesse? Schrijf je in via info@coopkracht.org of via onderstaand inschrijvingsformulier.

Na inschrijving bezorgen we je enkele dagen vooraf een link waarmee je het webinar kan volgen.

Datum
Begin
12:30
Einde
13:30
Inschrijvingsformulier
Naam & voornaam
Lid van Coopkracht