Coopkracht webinar 'Deep Democracy'

Deep Democracy: Hoe breng je een veelheid van stemmen bij elkaar zonder te verzanden in flauwe compromissen of zakelijke bemiddelingspogingen?
De Deep Democracy-methode geeft een nieuwe kijk op besluitvorming en vormt een krachtig instrument voor conflictresolutie binnen groepen met een zeer uiteenlopende diversiteit. De wijsheid van de groep wordt maximaal benut. Deze overlegmethodiek leidt tot meer vitaliteit, inclusie, betrokkenheid, samenwerkingsgerichtheid en effectiviteit.

Dit webinar wordt gegeven door Fanny Matteusen, auteur van het boek Van zondebok naar zebra: over deep democracy, een nieuwe kijk op besluitvorming en conflicthantering.

Spreker: Fanny Matheusen, Goesthing bvba
Tijdstip: donderdag 28 maart van 12u30 tot 13u30.
Interesse? 
Schrijf je in via info@coopkracht.org of via onderstaand inschrijvingsformulier.
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro. Niet-leden worden verzocht het inschrijvingsgeld vooraf te storten op rekening IBAN BE98 5230 8024 0293 van Coopkracht.

Na inschrijving bezorgen we je enkele dagen vooraf een link waarmee je het webinar kan volgen.

Datum
Locatie