Coopkracht webinar 'De nieuwe prospectuswet: implicaties voor coöperaties'

Sinds 21 juli 2018 kunnen de meeste Belgische ondernemingen gemakkelijker toegang krijgen tot risicokapitaal. De regels rond de prospectuswet werden versoepeld onder impuls van een Europese verordening. Maar wat betekent deze nieuwe regelgeving voor erkende coöperatieve vennootschappen? 

Spreker: Lieve Jacobs (Cera Coopburo)
Interesse in dit webinar? bestel de replay-link via info@coopkracht.org.
Prijs: leden gratis; niet-leden 50 euro.

Datum