CoopBorrel Antwerpen

Coopkracht wil sterker regionale coöperatieve initiatieven in de kijker zetten en netwerking, kennisdeling en samenwerking tussen coöperaties op regionaal vlak steunen, sterken en stuwen. En, we willen de burger sterker bewust maken van de kracht van een coöperatieve economie en samenleving.

Tijdens onze Algemene Vergadering van 21 maart namen we eerste stappen om hierover in debat te gaan met onze leden-coöperaties uit de verschillende regio's.

En, we voelden dat er animo was bij de “Antwerpse” coöperaties om mekaar beter te leren kennen en verder in gesprek te gaan over dit onderwerp.

Daarom nemen we het initiatief en nodigen jullie van harte uit naar de CoopBorrel Antwerpen op donderdag 26 april van 17u30-20u (enkel voor leden).

Ecopower is zo vriendelijk om hun kantoor hiervoor ter beschikking te stellen en voor de drankjes/hapjes te zorgen, waarvoor veel dank! En Choco zal de Coop-Borrel samen met Coopkracht begeleiden.

Doel van deze bijeenkomst is:

  • Kennismaking en netwerking tussen de “Antwerpse” coöperaties bevorderen, bij een hapje en een drankje in gezellige sfeer;
  • Via een begeleidingsformule samen met jullie in gesprek te gaan over jullie dromen, behoeftes, acties en samen te bekijken of en hoe mogelijks gezamenlijke initiatieven voor het najaar 2018 in de Provincie Antwerpen kunnen ontstaan.
Datum
Einde
20:00
Inschrijven
""