CoopAcademy-Workshops

Hieronder vind je de afgelopen en komende workshops en inspiratiedagen in het kader van onze CoopAcademy.

15/12/2018

Workshop 'Fiscale aspecten van cohousing'

 

Wil je een co-housingproject als volwaardige coöperatie organiseren dan moet je rekening houden met boekhoudkundige en fiscale spelregels. Hoe kom je tot een aanvaardbaar businessplan? En hoe moet je de verhouding aandeelhouder en bewoner fiscaal benaderen? En wat bij uittreding? Wie heeft na 20 jaar recht op de weerwaarde van het gebouw? Jij, de coöperatie of de fiscus? We bekijken gedetailleerd het risico van het voordeel alle aard voor de bewoner die ook bestuurder is van je coöperatie.

Deze workshop werd aangeboden in de voormiddag van de Inspiratiedag Coöperatieve Woonmodellen.

Trainers: Jos Motmans en Marc Bosschaert (Q-bus cvba)

Meer info vind je hier.

25/09/2018

Workshop 'Hoe omgaan met de 7 ICA-principes in je coöperatie?'

 

Hoe wil je als startende coöperatie omgaan met de 7 ICA-principes? Reflecteer samen met ons over de toepassing van de ICA-principes in jouw organisatie en leer van anderen over quick en slow wins op vlak van de coöperatieve principes.
De aanpak van deze workshop is ook geschikt om met meerdere leden/bestuurders van dezelfde coöperatie samen na te denken over de ICA-principes, en op basis hiervan de Self-Scan van het ICA-kompas in te vullen.
Deze workshop wordt 2 maal per jaar aangeboden. Hou onze agenda in de gaten voor de eerstvolgende workshop.